|vineri, iunie 25, 2021
  • Follow Us!

Instituţiile publice nu vor acorda salariaţilor tichete de masă, cadou sau vacanţă 

Efectele crizei economice: În anul 2010, 

 

Instituţiile publice nu vor acorda salariaţilor tichete de masă, cadou sau vacanţă

 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/23.12.2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919/29.12.2009, a instituit adoptarea unor măsuri cu caracter excepţional, prin care se continuă eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare şi în anul 2010. Mai jos, menţionăm principalele prevederi cu incidenţă fiscală.

Instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ambele cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă aceste instituţii, cu excepţia instituţiilor finanţate din venituri proprii, nu vor acorda tichete de masă personalului angajat în cadrul acestora.

Bugetele instituţiilor menţionate mai sus nu vor cuprinde nici sume pentru acordarea de tichete cadou şi tichete de vacanţă personalului acestora;

Contribuţia pentru Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii (1.000 lei) se va datora începând cu data de 1 ianuarie 2011, prorogându-se termenul de la 1 ianuarie 2010.

Până la 30 iunie 2010, reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială vor beneficia în continuare de o indemnizaţie de 1% din remuneraţia directorului/directorului general sau a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere.

 

Programul de audienţe la conducerea DGFP Vâlcea

 

În anul 2010, primirea în audienţă a persoanelor fizice şi juridice la conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea este organizată după următorul program:

– la directorul coordonator al DGFP Vâlcea – joi, între orele 12,00 şi 14,00;

– la directorul coordonator adjunct, Activitatea Metodologie şi Administrarea Veniturilor Statului – miercuri, între orele 12,00 şi 14,00;

– la directorul coordonator adjunct, Activitatea de Inspecţie Fiscală – marţi, între orele 12,00 şi 14,00.

De reţinut! Primirea în audienţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la Registratura instituţiei, din care să rezulte în mod expres problemele care urmează a fi prezentate.

 

Servicii de asistenţă fiscală prin telefon

 

În cadrul activităţii de asistenţă fiscală acordată gratuit, contribuabilii pot apela telefonic serviciile asigurate de:

– Centrul de asistenţă a contribuabililor: 0314.039.160;

– Telefonul contribuabilului: 0250.731.707.

Cursul leu/euro pentru calculul accizelor în anul 2010

 

De luni până vineri, între orele 8,30 şi 16,30, cele două servicii răspund contribuabililor la întrebări privind prevederile şi aplicarea legislaţiei fiscale.

 

De la 1 ianuarie 2010, cursul de schimb valutar pentru calculul accizelor datorate bugetului de stat este de 4,2688 lei/euro (Jurnalul Uniunii Europene nr. C237/4 din 1 octombrie 2009).

Conform art. 218 din Codul Fiscal, valoarea în lei a accizelor datorate bugetului de stat se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

La acelaşi curs de schimb vor fi calculate şi taxa de poluare pentru autovehicule, dar şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă.

În anul 2009, cursul de schimb valutar pentru calculul accizelor, al taxei pe poluare şi al impozitului la ţiţeiul din producţia internă a fost de 3,7364 lei/euro.

 

Dreptul de petiţionare al cetăţeanului

 

Constituţia României, prin prevederile art. 51, consacră dreptul cetăţeanului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu.

În categoria petiţiilor intră: cererile, reclamaţiile, sesizările sau propunerile primite de la cetăţeni sau o organizaţie legal constituită (potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002).

Petiţiile pot fi înaintate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea:

– direct, prin depunere la registratura instituţiei din municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada General Magheru, nr. 17;

– prin poştă, la adresa: Râmnicu-Vâlcea, strada General Magheru, nr. 17, cod poştal 240195, judeţul Vâlcea;

– prin fax: număr 0250.737.620;

– prin mail, la adresa: finante.publice.VL@mfinante.ro Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea javascript-ului pentru a o vizualiza .

 

Normele de venit pentru anul fiscal 2010

 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţile independente pot consulta normele de venit pentru anul 2010 direct, la sediile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea şi ale administraţiilor finanţelor publice teritoriale subordonate, şi prin accesarea websiteului www.finantevalcea.ro, categoria Asistenţă contribuabili din meniul lateral stânga, subcategoria Norme de venit.

Normele de venit pentru anul fiscal 2010 au fost adoptate în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.847/2003 privind stabilirea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual.

Leave a Response