|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

în atenţia plătitorilor de TVA 

În atenţia plătitorilor de TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au obligaţia depunerii deconturilor trimestriale (au realizat în anul 2009 o cifră de afaceri sub plafonul de 100.000 euro), că, până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv, trebuie să depună la organele fiscale competente o declaraţie de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată, astfel:

- persoanele juridice vor depune Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – formular 010;

- persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale vor depune Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070.   De reţinut! Contribuabilii menţionaţi mai sus vor depune până la aceeaşi dată şi o menţiune referitoare la faptul că nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Reamintim contribuabililor că, ulterior datei de 1 mai 2009, cei care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri aveau obligaţia schimbării perioadei fiscale de la trimestru la luna calendaristică.

Leave a Response