|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Gestionarea deşeurilor, un deziderat greu de atins de primarii vâlceni 

Gestionarea deşeurilor, un deziderat greu de atins de primarii vâlceni


Consiliul Judeţean Vâlcea, în parteneriat cu 43 de oraşe şi comune din judeţ, au elaborat şi implementat împreună patru proiecte de colectare selectivă şi depozitare temporară a deşeurilor.

Proiecte aproape de finalizare

Proiectele au fost finanţate din programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor (faza extinsă) şi au o valoare totală de 2,84 milioane de euro, fiind aproape de finalizare. Săptămâna trecută, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea s-a întâlnit cu reprezentanţii Ministerului Mediului pentru demararea programului de înfiinţare a depozitelor de depozitarea a deşeurilor. Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a mulţumit Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru numirea judeţului Vâlcea printre judeţele prioritare şi acceptarea Consiliului Judeţean Vâlcea ca partener pentru implementarea sistemului judeţean integrat de gestionare a deşeurilor şi a salutat includerea Acordului de Implementare semnat de toate cele trei părţi (Ministerul Mediului şi Pădurilor,

Asistenţa Tehnică şi Consiliul Judeţean Vâlcea) printre documentele instituţionale care stau la baza derulării contractului de asistenţă tehnică. Alexei Atudorei, directorul de proiect, din partea Asociaţiei EPEM / ISPE Bucureşti, consultantul de specialitate care asigură Asistenţa Tehnică pentru proiectul major al judeţului Vâlcea – Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Vâlcea, a prezentat strategia de lucru a echipei pe care o va coordona, planul de lucru şi activităţile principale pe care le va derula asistenţa tehnică pentru a preda documentaţiile care vor fi elaborate (Master-Planul privind gestionarea deşeurilor în judeţul Vâlcea, studiul de fezabilitate revizuit, analiza cost-beneficiu, analiza instituţională, documentaţiile pentru obţinerea avizelor/ acordurilor solicitate pentru autorizarea lucrărilor de construire, etc), astfel încât să se încadreze în termenul stabilit prin contractul încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor – 25 ianuarie 2010.

Patru sisteme zonale de colectare

„Judeţul Vâlcea are în prezent patru sisteme zonale de colectare selectivă a deşeurilor şi depozitare temporară în localităţile Bălceşti, Brezoi, Fârtăţeşti şi Galicea, cu care a avut rol de partener pentru realizarea acestor obiective, dar acestea nu au rezolvat nici pe departe problema depozitării deşeurilor”, precizează Aurelian Chiriţă, consilier la Direcţia Programe şi Relaţii Externe din cadrul CJ Vâlcea. Luni, 18 ianuarie are loc o întâlnire asemănătoare, tot la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, în Sala Mircea cel Bătrân, consacrată finalizării proiectelor implementate prin Programul Phare 2004 – Coeziune Economică şi Socială – Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor. În acest cadru vor fi detaliate aspectele rezolvate pe parcursul derulării celor patru sisteme zonale de colectare selectivă a deşeurilor şi depozitare temporară în localităţile Bălceşti, Brezoi, Fârtăţeşti şi Galicea, cu care Consiliul Judeţean Vâlcea a avut rol de partener.

Leave a Response