|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

Depunerea declaraţiilor CAS se poate face pe parcursul întregii luni 

În atenţia angajatorilor:

Depunerea declaraţiilor CAS se poate face pe parcursul întregii luni

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi. Sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar.

Constituirea fondului se face din contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, suportată de asiguraţi, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat.

In conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare:
– ART. 215:

(1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanelor fizice, după caz.

(2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond şi dovada plăţii contribuţiilor.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi independente.

– ART. 216:
În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  (ANAF), CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  De asemenea, Legea nr. 95/2006  prevede:
  
– ART. 305:
Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 215 alin. (2);
    a^1) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 215 alin. (3);
    b) nevirarea contribuţiei datorate conform art. 258 alin. (1) de către persoanele fizice şi juridice angajatoare;
    c) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale ANAF şi ale caselor de asigurări a documentelor justificative şi a actelor de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond;
    d) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative şi actele de evidenţă financiar-contabilă privind sumele decontate din fond.
   
– ART. 306:
Contravenţiile prevăzute la art. 305 se sancţionează după cum urmează:
    a) cele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    b) cele prevăzute la lit. b) şi d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
    b^1) cea prevăzută la lit. a^1), cu amendă de la 50 lei la 100 lei;

Am prezentat in detaliu prevederile legale pentru intelegerea deplina a obligatiilor ce decurg de aici pentru toti angajatorii.

La sediul CAS Valcea in decada a treia a fiecarei luni – desi luna are intre 28 si 31 de zile – se creaza o mare aglomeratie la depunerea declaratiilor de catre angajatori.

Desi programul de lucru al institutiei cu publicul este zilnic, de luni pana joi de la 9,00 la 15,00 , iar vinerea de la 9,00 la 12,00, desi au fost detasati in cadrul biroului inca doi angajati, desi persoanele care depun declaratii pentru mai multe firme  (peste 10!) au fost dirijate catre un alt operator, pentru a nu bloca pe cei care depun individual aceste documente, masurile luate de institutie nu au reusit sa reduca in totalitate cozile de la ghiseu.

In judet depun declaratii la CAS Valcea peste 5.800 de firme. Teoretic, intr-un ritm normal, acest lucru inseamna o medie de 290 agenti economici prezenti la CAS zilnic pentru a depune declaratii. Daca prefera sa se inghesuie la finele lunii, numarul lor poate creste de cateva ori fata de o situatie  normala de lucru, cu riscurile de disconfort si nemultumire ce decurg de aici.

CAS Valcea nu a luat masura de a sista depunerea acestor declaratii dupa data de 25 a fiecarei luni si nici nu a procedat la aplicarea de sanctiuni contraventionale, dar face apel catre toti agentii economici – mari si mici – sa tina seama ca  este un element de disciplina, depunerea acestor declaratii pe parcursul intregii luni, si cu deosebire in prima parte.

Altminteri, trebuie sa accepte idea ca orice mobilizare de personal ar face CAS Valcea nu va reusi sa diminueze  asteptarea celor care nu reusesc sa se incadreze intr-un interval de timp optim pentru depunerea declaratiilor.

Leave a Response