|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul 2009 

Declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul 2009

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, pentru declararea şi plata impozitului pentru trimestrul IV şi întregul an 2009, contribuabilii vor proceda potrivit precizărilor de mai jos, în funcţie de categorie şi caz. 

a. Contribuabilii care au efectuat plăţi trimestriale completează pentru impozitul pe profit pe trimestrul IV 2009, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a şi plătesc până la 25 ianuarie 2010, o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III 2009, preluându-se la rândul 1 ,,Suma datorată”, suma înscrisă la rândul 2 ,,Suma de plată”, din declaraţia pentru trimestrul III 2009, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2009, să se facă până la 25 aprilie 2010 – data stabilită ca termen limită pentru depunerea declaraţiei 101 ,,Declaraţie privind impozitul pe profit”.
Atenţie! Rândul 1.1 „Impozit minim” din formular nu se completează pentru trimestrul IV 2009.

b.

Prin excepţie, contribuabilii care definitivează până la 25 februarie 2010 închiderea exerciţiului financiar 2009 depun declaraţia anuală de impozit pe profit, cod 101, şi plătesc impozitul pe profit aferent anului 2009 până la 25 februarie 2010. Această categorie de contribuabili nu completează în formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, rubrica de impozit pe profit pentru trimestrul IV 2009 şi nu plătesc impozit pe profit pentru trimestrul IV 2009 până la 25 ianuarie 2010.

c. Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la Registrul Comerţului.

d.

Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual până la 25 februarie 2010 inclusiv şi depun declaraţia anuală de impozit pe profit cod 101 până la aceeaşi dată.
e. Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual, până la 25 februarie 2010, inclusiv şi depun declaraţia anuală de impozit pe profit cod 101 până la aceeaşi dată.

De reţinut! Nedepunerea formularului 101 se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

Leave a Response