|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

Amenzi drastice pentru medicii care acordă concedii medicale ilegale 

CAS Vâlcea a dat milităria jos din pod!

Amenzi drastice pentru medicii care acordă concedii medicale ilegale

Într-un comunicat de presă tranmis recent de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea se arată faptul că relaţia de parteneriat între sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi furnizorii de servicii medicale se desfăşoară în baza Contractului-cadru, act normativ cu valoare de lege, modificat anual cu noutăţi legislative şi financiare specifice fiecărei perioade. De aici decurg: modul în care sunt gestionate în plan local resursele alocate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, precum şi drepturile şi obligaţiile reciproce care sunt cuprinse în contractele încheiate individual, de casele de asigurări de sănătate judeţene, cu fiecare dintre furnizori – prevederi al căror conţinut trebuie să fie însuşitşi respectat de ambele părţi.

Directorul general al CAS Vâlcea, Rodica Mărginean, precizează că-n primele zile ale acestui an, conform atribuţiilor şi programului de lucru al biroului de specialitate al CAS Vâlcea, a avut loc o acţiune de control la medicii autorizaţi să elibereze certificate medicale. Aceasta nu este singura acţiune de acest gen întreprinsă de Biroul de Control al CAS Vâlcea, dar este prima din acest an. S-a dat curs sesizării că unii medici acordă cu lejeritate concedii medicale – pentru care, câteodată, angajatorii sunt avertizaţi de unii salariaţi de îmbolnăvirea lor „programată” şi puşi în dificultate cu rezolvarea problemelor curente – atât pe seama absenteismului, cât şi a cheltuielilor sociale reprezentând plata concediilor medicale ce nu se justifică.

Acţiunea declanşată de CAS Vâlcea a cuprins punctual, cinci cabinete medicale – trei de medicină de familie şi două din ambulatoriul de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Controlul a constatat nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile medicale, în sensul eliberării retroactive a unora dintre aceste documente. Datorită acestui fapt concediile medicale respective sunt lovite de nulitate, iar medicii în cauză au fost sancţionaţi, fiecare cu o amendă de 1.000 lei. La încheierea convenţiei din acest an cu medicii care vor avea dreptul să elibereze concedii medicale, CAS Vâlcea va analiza posibilitatea introducerii unei clauze de reziliere, şi nu doar de sancţionare cu amenda, pentru cazul în care sevor constata abateri repetate de la prevederile legale referitoare la eliberarea concediilor medicale. Pe baza prerogativelor conferite de lege, CAS Vâlcea va continua controalele la furnizorii de servicii medicale sub toate aspectele.

Leave a Response