|vineri, iunie 25, 2021
  • Follow Us!

Agrofitoserv a adus la bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea o gaură de 180 milioane lei 

• Odată cu transformarea în Direcţia de Protecţie a Plantelor,

Agrofitoserv a adus la bugetul
Consiliului Judeţean Vâlcea
o gaură de 180 milioane lei


• toţi aceşti bani – reprezentând datorii către bugetul statului – vor fi plătiţi din banii contribuabililor, pentru că o echipă incompetentă (de la o societate comercială) nu a reuşit să facă faţă cerinţelor impuse de economia de piaţă

Petre Coman

După ce a stat doi ani pe picioarele proprii, SC Agrofitoserv SA Râmnicu Vâlcea s-a reîntors la „tătucul” din Consiliul Judeţean Vâlcea, cel care a avut grijă în urmă cu vreo trei luni să transforme societatea în Direcţia de Protecţie a Plantelor Vâlcea, cu finanţare directă din bugetul judeţului.

Pe lângă faptul că SC Agrofitoserv SA nu avea comenzi, dar avea datorii către salariaţi şi către diverşi furnizori, societatea i-a mai făcut un „cadou” preşedintelui Ion Cîlea, odată cu transformarea acesteia în direcţie de specialitate: o datorie totală de circa 180 milioane lei vechi către bugetul de stat. Astfel, la 30 septembrie 2009, SC Agrofitoserv SA figura cu datorii de 110 milioane lei vechi la bugetul de stat, 45 milioane lei vechi către bugetul asigurărilor sociale, şi 25 milioane lei vechi către bugetele de şomaj şi de sănătate. Toţi aceşti bani vor fi plătiţi din banii contribuabililor, pentru că o echipă incompetentă (de la o societate comercială) nu a reuşit să facă faţă cerinţelor impuse de economia de piaţă.

Prin luna octombrie 2009, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat propunerea de transformare a SC Agrofitoserv SA în Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor. Asta înseamnă că din banii publici, Ion Cîlea plăteşte un aparat cu 20 de salariaţi, ceea ce conduce la cheltuieli suplimentare pentru Consiliul Judeţean Vâlcea de peste 500 milioane lei vechi lunar, plus cheltuieli materiale.

În anul 2007, fostul preşedinte al CJ Vâlcea, Dumitru Buşe, a decis transformarea Direcţiei de Protecţie a Plantelor în SC Agrofitoserv SA, cu acţionar unic Judeţul Vâlcea. Dumitru Buşe a vrut atunci să degreveze bugetul judeţului de o cheltuială inutilă şi suplimentară şi a decis ca cei care lucrau în cadrul Direcţiei de Protecţie a Plantelor să se descurce singuri pe propriile picioare, în cadrul SC Agrofitoserv SA. Nu a fost să fie, şi după numai doi ani de „independenţă”, firma a cerut reînfiinţarea Direcţiei Judeţene de Protecţie a Plantelor, în speranţa că vor scăpa de grija finanţării.

Într-adevăr, conducerea SC Agrofitoserv SA a găsit înţelegere la Ion Cîlea şi acesta a decis să pună pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Vâlcea din 30 octombrie 2009 propunerea de reînfiinţare a Direcţiei de Protecţie a Plantelor. Iată ce se spune printre altele în expunerea de motive semnată de Ion Cîlea: „SC Agrofitoserv SA, prin adresa nr. 78/27.05.2009, a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea schimbarea formei juridice prin înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Vâlcea, având în vedere situaţia critică în care se află, societatea înregistrând pierderi foarte mari.

Potrivit celor comunicate de SC Agrofitoserv SA prin scrisoarea mai sus menţionată, serviciul nou înfiinţat este necesar şi pentru respectarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul dând posibilitatea Consiliului Judeţean Vâlcea de a interveni în cazul apariţiei unor focare de infecţie a bolilor şi dăunătorilor de carantină. Sănătatea mediului, sănătatea oamenilor, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor nu se pot menţine fără un sistem de protecţie.

Principalele argumente pentru care se solicită aprobarea înfiinţării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea sunt următoarele: organizarea activităţii de protecţia plantelor pe întreg teritoriul judeţului, după o concepţie unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor şi fâneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă şi a produselor agricole depozitate; elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor de carantină şi în domeniul produselor de uz fitosanitar, în concordanţă cu normele Uniunii Europene;

gestionarea apariţiei organismelor de carantină; avertizarea producătorilor agricoli – persoane fizice sau juridice, privind apariţia agenţilor de dăunare; depistarea bolilor, a dăunătorilor şi buruienilor de carantină; organizarea de consfătuiri, instruiri şi dezbateri pe teme profesionale. Aceste sarcini nu se pot realiza de către societatea comercială, având în vedere resursele financiare insuficiente de care dispune ca urmare a faptului că activitatea acesteia are caracter sezonier, ci de noua direcţie care se propune a se înfiinţa, şi care va presta servicii în domeniu, în colaborare cu unitatea fitosanitară de la nivelul judeţului Vâlcea. De aceea, vă propunem înfiinţarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea”.

Leave a Response