|joi, iunie 17, 2021
  • Follow Us!

12 februarie ÔÇô termen limită până la care Primăria poate începe demolarea clădirii Socom 

• Conform celor stabilite de Comisia de expropriere,

12 februarie – termen limită până la care Primăria poate începe demolarea clădirii Socom

Marţi, 2 februarie 2010, expiră termenul de 90 zile impus de Comisia de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind realizarea obiectivului „Lărgirea carosabilului şi a pietonalului la Calea lui Traian”, obiectiv care implică şi demolarea clădirii Socom dintre River Plaza Mall şi Winmarkt Mall. În luna octombrie 2009 a fost constitută comisia compusă din viceprimarul Romeo Rădulescu, Ioana Lăcraru – consilier juridic la Instituţia Prefectului, Eugenia Cruşoveanu – inginer şef la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Petre Cazan şi Daniela Ciobanu – consilieri juridici la Primăria Râmnicului.

În data de 2 noiembrie 2009, comisia a luat Hotărârea nr. 1 privind stabilirea despăgubirilor, decizie în care se precizează următoarele: „Constată că Moda Sârguinţa Societate Cooperativă Meşteşugărească este proprietarul imobilului – construcţie, situat în Calea lui Traian, nr. 125, în suprafaţă construită de 229 mp şi suprafaţă desfăşurată de 916 mp, supus exproprierii, şi este îndreptăţită la plata despăgubirilor pentru acest imobil.

Cuantumul despăgubirii pentru imobilul este în valoare de 469.800 euro, sumă ce va fi consemnată, în termen de 90 de zile de la data emiterii prezentei, într-un cont ce va fi deschis de către municipiul Râmnicu Vâlcea pe numele Moda Sârguinţa Societate Cooperativă Meşteşugărească. Actele juridice care se încheie după data comunicării prezentei hotărâri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilul afectat de expropriere, sunt lovite de nulitate absolută.

Eventualele litigii amână plata despăgubirilor, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator. Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat, din proprietatea privată a expropriatului în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, operează de drept în termen de 10 zile de la data consemnării despăgubirilor pentru expropriere”. Asta înseamnă că cel târziu în data de 12 februarie, Primăria Râmnicului poate trece la demolarea clădirii Socom.

În luna iulie 2009, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea s-a întrunit în şedinţă ordinară pentru a aproba demararea procedurii de expropriere a unui imobil-construcţie, afectat de realizarea obiectivului de investiţii „Lărgirea carosabilului şi a pietonalului la Calea lui Traian”. „Pentru a se putea realiza modernizarea circulaţiei rutiere şi pietonale în arealul zonei centrale, prevăzută în PUZ, Primăria îşi propune rezolvarea fluidizării circulaţiei pe tronsonul din Calea lui Traian, cuprins între intersecţia acesteia cu străzile Regina Maria şi Splaiul Independenţei, prin lărgirea carosabilului şi realizarea unei benzi carosabile suplimentare care va rezolva blocajul traficului din orele de vârf în intersecţiile străzilor amintite.

Toate aceste amenajări de supralărgire a carosabilului şi fluidizare a traficului, propuse prin studiul de fezabilitate, sunt lucrări de interes public, ele încadrându-se în reglementările cuprinse în Regulamentul Local de urbanism al Planului Urbanistic de Zonă Centrală – Subzona 5A. Amenajările de supralărgire a carosabilului la Calea lui Traian şi amenajările pietonalului adiacent vor necesita demolarea clădirii existente pe Calea lui Traian la nr. 125, «Complex Moda Sârguinţa SCM», care este avansată cu cinci metri în perimetrul supralărgirii propuse.”, se preciza în referatul întocmit de viceprimarul Eusebiu Veţeleanu. Tot atunci, s-au desemnat trei consilieri locali, care să facă parte din Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate şi constatării acceptării sau, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarii imobilelor expropriate, ce a fost numită prin dispoziţia primarului Mircia Gutău. (P.C.)

Leave a Response