|marți, ianuarie 26, 2021
  • Follow Us!

încasările la bugetul de stat au crescut cu peste 10 milioane lei faţă de anul 2008 

În an de criză, în judeţul Vâlcea,

Încasările la bugetul de stat au crescut cu peste 10 milioane lei faţă de anul 2008

• Influenţe ale crizei economico-financiare asupra indicatorilor fiscali în judeţul Vâlcea

 

Întrucât în ultima vreme în mediul de afaceri şi în unele publicaţii locale au fost emise o serie de păreri referitoare la politicile fiscală şi bugetară, precum şi la activitatea operatorilor economici vâlceni, vehiculându-se date care nu au nicio legătură cu realitatea, pentru corecta informare a opiniei publice, în spiritul totalei transparenţe, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea face precizările de mai jos.

În judeţul Vâlcea, analiza indicatorilor de natură fiscală pentru anul 2009 relevă următoarele observaţii cu caracter general:

1. efectele crizei economico-financiare s-au manifestat în general la nivelul contribuabililor cu un număr redus de personal angajat (1-3 salariaţi în cazul a 97% dintre firmele cărora li s-a declarat insolvenţa) şi cu o contribuţie mică la constituirea veniturilor bugetului general consolidat al statului;

2. criza şi aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 (introducerea impozitului minim) au determinat unele societăţi comerciale care, în realitate şi în marea lor majoritate, nu desfăşurau activitate să opteze pentru radiere sau suspendarea activităţii prin Oficiul Registrul Comerţului. 

Concret, în anul 2009:

241 de societăţi comerciale au intrat în procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 – cu 61 mai multe faţă de anul 2008. Intrarea în această stare a avut ca efect reducerea numărului de angajaţi cu 396 de salariaţi;

– numărul societăţilor comerciale înregistrate a fost mai mic cu 2,2% iar cel al societăţilor active cu 19,3% faţă de 2008;

– numărul persoanelor fizice autorizate a crescut cu 1% faţă de anul 2008. În mare măsură, creşterea constituie rezultatul introducerii impozitului minim, o parte dintre întreprinzătorii au decis să închidă activitatea societăţilor comerciale, optând pentru desfăşurarea de activitate ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale etc.

– 2.090 societăţi comerciale şi-au suspendat activitatea.
De remarcat este faptul că, în ultimii doi ani, majoritatea dintre aceste societăţi nu au contribuit sau au contribuit într-o foarte mică măsură la formarea veniturilor bugetare iar decizia suspendării activităţii a fost luată, în principal, pentru evitarea plăţii impozitului minim. Aceste firme aveau 986 de salariaţi, marea lor majoritate fiind însă formal angajaţi pentru îndeplinirea condiţiilor de funcţionare ca microîntreprindere (art. 103, Cod Fiscal).

În anul 2009, obligaţiile declarate de contribuabilii vâlceni au crescut cu 2% iar încasările la bugetul general consolidat al statului cu peste 10 milioane lei faţă de anul 2008.

*

În acest context, reafirm disponibilitatea şi transparenţa totală faţă de activitatea desfăşurată de întregul colectiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea şi invit vectorii de opinie, care se pronunţă asupra fenomenului fiscal, să manifeste aceeaşi disponibilitate în documentarea la sursă astfel încât, împreună, în cadrul parteneriatului Fisc – contribuabil, să asigurăm informarea corectă, unitară a cetăţenilor. 

ec. Gheorghe Gogîrnoiu, director coordonator al DGFP Vâlcea

 

Leave a Response