CET Govora sărbătoreşte 50 de ani de activitate

miercuri, 9 decembrie 2009


CET Govora sărbătoreşte
50 de ani de activitate

Centrala Electrică de Termoficare Govora a fost pusă în funcţiune în anul 1959 şi s-a dezvoltat etapizat , în funcţie de dezvoltarea platformei industriale şi a municipiului Rm.Vâlcea. În luna  decembrie 2007 CET Govora a împlinit 10 ani de când  organizaţia este înregistrată în Registrul Comerţului cu  nr.  J38/683 ca societate comercială cu capital integral de stat, acţionarul unic fiind judeţul Vâlcea prin Hotărârea de Guvern Nr: 1005 / 2002.
    


Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie :  producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice; efectuarea de operaţii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje şi piese de schimb, combustibili, servicii ; activităţi de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii ; prestare servicii publice (livrare energie termică) ;  distribuţie utilităţi şi produse industriale (abur industrial, cenuşă de termocentrală, deşeuri metalice feroase şi neferoase etc. ).

Licenţe deţinute de CET Govora  care reflectă activitatea principală sunt   licenţe ANRE - Producere de energie electrică ; Furnizare de energie electrică ; Producţie de energie termică ;Transport de energie termică ; Distribuţie de energie termică .
     
Prin specificul activitătii de bază şi pe baza unor reguli de bună practică, prin respectarea cerinţelor legale şi de reglementare , CET Govora şi-a stabilizat poziţia de unic producator de abur industrial pe Platforma industrială Rm. Vâlcea –Sud, de unic furnizor de agent termic pentru încălzirea urbană din Rm. Vâlcea şi de producător permanent şi stabil de energie electrică în ţară.

Cu toate că dezideratul CET Govora a fost legat de furnizarea unor servicii publice comunitare , pe o piaţă locală şi regională, la data întocmirii prezentului document, CET Govora este producător  şi distribuitor de energie termică (apa caldă de consum şi încălzire centralizată) în oraşele Rm.Vâlcea , Olăneşti şi Călimăneşti. 

Investiţiile făcute în favoarea clienţilor urbani şi industriali  au determinat ca rata cererilor de debranşare a apartamentelor de la sistemul centralizat de încălzire să fie contrabalansată de cererile de rebranşare.

Finalizarea contorizării apei calde de consum şi a agentului termic la nivelul asociaţiilor în cursul lunii noiembrie 2004, plasează Rm. Vâlcea în rândul primelor 2-3 oraşe mari din România, care au rezolvat această dificilă problemă. A fost îndeplinită astfel una din cerinţele de bază ale Contractului de concesiune dintre Primăria Municipiului Rm. Vâlcea şi CET Govora.  Calitatea serviciilor oferite, dar  şi preţul acestei oferte de energie termică, au sporit atractivitatea conceptului de termoficare pe piaţa locală aceasta fiind în mare masură, stabilizată.
Începând cu septembrie 2008 au fost externalizate : activităţile de manevră şi întreţinere linii ferate industriale; mentenanţa sistemelor de încălzire centralizată din cadrul Directiei Termoficare Urbană (asigurată în  Rm.Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti ) ; activitatea  de pază precum şi activitatea de prelucrări  mecanice din cadrul Departamentului Reparaţii. Tot la  nivelul  anului 2008, au fost realizate mai multe modificări ale organigramei , urmărindu-se comasarea mai multor compartimente sau infiinţarea altora, ca răspuns la impunerile legale.

Actualmente activitatea este structurata în cadrul a patru direcţii: Direcţia Tehnică şi Calitate; Direcţia Economică; Direcţia Producţie; Direcţia Termoficare Urbană; două departamente: Departament Resurse Umane; Departament Reparaţii  şi două divizii Divizia Comercială şi Divizia Energetică ( Organigrama S.C. CET Govora - Anexa A5). Resursa umană, la 31.01.2009, în numar de 1291 angajaţi, este asigurată astfel încât personalul care efectuează activităţi ce influenţează calitatea produsului, respectiv poate afecta factorii de mediu , să fie competent.  Se urmareşte în continuare recrutarea  resursei umane din tineri absolvenţi, specializaţi în domeniul tehnic şi economic pentru pregatirea la nivelul exigenţelor  impuse de modernizarea şi retehnologizarea organizaţiei. 
  


Începând cu anul 2003 prin auditurile externe, efectuate de DQS România, faţă de SR EN ISO 9001, iar din  2006  şi faţă de SR EN ISO 14001, pentru sistemul  de managementul integrat calitate - mediu , au dus la menţinerea licenţelor de producere şi furnizare  (transport) energie termică şi electrică  şi la   creşterea imaginii firmei pe plan local şi naţional. 

Privit din punct de vedere intern, realizarea politicii în domeniul sistemului de management integrat calitate - mediu, motivarea personalului, asigurarea capabilităţii proceselor privind realizarea obiectivelor stabilite, contribuie la îmbunătăţirea continuă prin atingerea de noi obiective  pe o piaţă tot mai restrictivă din punct de vedere al legislaţiei de mediu  şi a asigurării resurselor financiare.

Anul 2008 a marcat punerea în funcţiune  a doua  turbine  pentru eficientizarea activităţii de exploatare   a centralei, micşorarea cantităţii de cenuşă prin funcţionarea cazanelor alimentate cu combustibili solizi cu  putere calorifică crescută. Au fost continuate acţiunile aferente  lucrărilor de colectare  în  stare uscată   cenuşă (mărire capacitate de colectare pentru eliminare în vederea  valorificării) şi de realizare instalaţie de producere şi transport slam dens (amestec cenuşă de termocentrală  + apa ).

Ramâne un deziderat al organizaţiei pentru perioada de recesiune economică , pe care o traversăm,  de a asigura finanţarea necesară dezvoltării CET GOVORA, pe baza strategiei stabilite .

ISTORICUL SOCIETĂŢII:


- 1956-1968 : SECŢIE A UZINEI DE SODĂ GOVORA

- 1969-1990: UZINA ELECTRICĂ GOVORA ÎN SUBORDONEA ÎNTREPRINDERII ELECTROCENTRALE CRAIOVA;

- 1990-1997: FILIALA ELECTROCENTRALE GOVORA ÎN SUBORDINEA GPEET/RENEL BUCUREŞTI;

- DUPA 1997: S.C. CET GOVORA S.A. ÎN SUBORDINEA FPS/APAPS BUCUREŞTI;

- APRILIE 2002:

CET Govora preia integral în concesiune Serviciul de distribuţie a căldurii în mun. Rm. Vâlcea

- NOEMBRIE 2002: pachetul integral de acţiuni deţinut de Statul român şi administrat de FPS/APAPS Bucureşti a fost transferat cu titlu gratuit din propietatea Statului român în propietatea privată a judeţului Vâlcea şi administrat de Consiliul Judeţean. 

- IANUARIE 2005:

CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de  încălzire centralizată din oraşul Băile Olăneşti

- AUGUST 2005:

CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de încălzire centralizată din oraşul Călimăneşti

Mesajul directorului general către salariaţi

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de activitate,  conducerea CET Govora  felicită  toţi salariaţii pentru efortul deosebit de a produce şi livra energie electrică şi termică consumatorilor industriali, precum şi apă caldă menajeră şi agent termic de încălzire locuitorilor municipiului  Râmnicului Vâlcea, oraşele Olăneşti  şi  Călimăneşti .

Folosim acest prilej pentru a ne angaja în faţa cetăţenilor – consumatorii noştri că vom depune în continuare eforturi susţinute pentru asigurarea confortului termic în locuinţe, prin soluţii moderne în condiţii de economicitate.

 Mulţumim colaboratorilor noştri pentru contribuţia la dezvoltarea şi modernizarea CET Govora şi sărbătorim ziua noastră, a 50 de ani de activitate cu bucurie şi mulţumire pentru realizările noastre în direcţia modernizării, funcţionării sigure, economice, cu respectarea normelor de mediu.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mihai Bălan
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe