Primăria a demarat campania de acordare a subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei

duminică, 4 octombrie 2009

• Pentru sezonul rece noiembrie 2009 - martie 2010,

Primăria a demarat campania de acordare a subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei

Începând cu data de 1 octombrie 2009, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea, a fost demarată campania de acordare a subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2009 - martie 2010. Conform legislaţiei în vigoare şi informaţiilor oferite de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Vâlcea familiile şi persoanele singure cu venituri reduse (până la 615 lei/membru de familie) vor beneficia de următoarele tipuri de ajutoare: ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Procedura de acordare a ajutoarelor cu energie termică şi gaze naturale

Până la 1 octombrie, Primăria Rm. Vâlcea - Direcţia de Protecţie Socială a tipărit şi a transmis către furnizori (CET Govora SA şi GDF Suez Energy) formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, iar până la 15 octombrie, aceştia vor distribui formularele către asociaţiile de proprietari şi consumatorii individuali. Cererile se pot ridica si personal de la Centrul de Informare a Cetăţenilor (CIC) din cadrul Primăriei Rm. Vâlcea sau la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială. Pentru ajutorul cu energie termică. în perioada 15 octombrie - 20 octombrie, asociaţiile de proprietari vor colecta cererile de la titulari şi le vor depune la CET Govora, urmând furnizorul să depună cererile la Primărie (Direcţia de Protecţie Socială, însoţite de actul de identitate al titularului (în xerocopie) până la 25 octombrie.

Pentru ajutorul cu gaze naturale, până la data de 25 octombrie, cererile completate de potenţialii beneficiari se vor depune, însoţite de ultima factură (în xerocopie), la Centrul de Informare a Cetăţenilor (CIC) din cadrul Primăriei Rm. Vâlcea sau la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială. În perioada 25 - 31 octombrie, Direcţia de Protecţie Socială va prelucra şi centraliza cererile titularilor, iar până la 1 noiembrie se vor emite dispoziţiile individuale cu privire la stabilirea dreptului. Până la data de 5 noiembrie dispoziţiile vor fi comunicate la titulari, prin grija CET Govora SA şi a asociaţiilor de proprietari, pentru energie termică, iar pentru ajutorul cu gaze naturale, dispoziţiile vor fi ridicate începând cu aceeaşi dată de la Registratura Direcţiei de Protecţie Socială.

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului. Un titular nu are dreptul legal decât la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică sau gaze naturale).

În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. Modificările sau, după caz. încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se fac începând cu luna în care au intervenit modificările, în cazul în care acestea s-au produs în primele 15 zile ale lunii.

Începând cu 1 octombrie 2009 a fost modificat Contractul-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, prin trecerea de la citirea lunară a contoarelor la citirea la 3 luni a consumului. Prin urmare, în sezonul rece noiembrie 2009 – martie 2010 la plata ajutorului se vor avea în vedere două modalităţi, după cum urmează: plata integrală a valorii ajutorului pentru beneficiarii la care se aplică facturarea pe baza consumului efectiv, sau plata lunară în proporţie de 60% din valoarea ajutorului pentru beneficiarii la care se aplică facturarea pe baza consumului estimat cu decontarea la 3 luni (regularizare) a restului de plată până la valoarea consumului sau, după caz al valorii ajutorului.

Procedura de acordare a ajutoarelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri

Pentru   beneficiarii  de  venit  minim  garantat,   Direcţia  de   Protecţie  Socială a întocmit deja documentaţia şi situaţia centralizatoare pentru persoanele existente în baza de date (110 titulari), urmând ca plata ajutorului (58 lei/lună) către titulari să se facă începând cu data de 15 octombrie (o singură dată pentru tot sezonul), prin casieria DPS, iar pentru o parte din beneficiari, prin mandat poştal. Pentru familiile şi persoanele cu venituri reduse, dar care nu sunt beneficiare de ajutor social (cu un venit net pe membru familie de 615 lei/lună), cererile se pot depune la sediul Direcţiei de Protecţie Socială, în fiecare lună a sezonului rece, până pe data de 25. Dreptul la ajutor se va acorda începând cu luna depunerii cererii. Plata se va realiza de DPS lunar după transferarea de către Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vâlcea la bugetul local a sumelor necesare. (P.C.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe