|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Reabilitarea Spitalului Judeţean va înghiţi jumătate din banii europeni alocaţi Olteniei 

• Proiect de modernizare, în valoare de 22,8 milioane euro

Reabilitarea Spitalului Judeţean va înghiţi jumătate din banii europeni alocaţi Olteniei

La sfârşitul săptămânii trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a adoptat proiectul de hotărâre privind proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” şi a cheltuielilor aferente implementării acestuia. Alocarea financiară orientativă pentru Domeniul de intervenţie 3.1 din cadrul programului Operaţional Regional – „Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” este de 174 milioane euro. Pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia fondul alocat pentru acest domeniu de intervenţie este de 48 milioane euro.

Proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, va avea printre activităţile propuse următoarele: activităţi de proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică; activităţi de reabilitare şi consolidare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; activităţi de dotare a infrastructurii serviciilor de sănătate; activităţi de publicitate şi informare; activităţi de audit. Valoarea totală a proiectului este de peste 96 milioane lei, respectiv 22,8 milioane euro.

Având în vedere că procentul minim al contribuţiei proprii a solicitantului este de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, s-a aprobat contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea în valoare de 387.428 euro. Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de solicitant, va asigura şi resursele financiare care-i revin în vederea implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării şi decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv TVA în valoare de 3,6 milioane euro, precum şi sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim cinci ani, de la finalizarea proiectului.

Tot vineri, 31 iulie 2009, consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, faza documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii. Conform Ghidului solicitantului activităţile eligibile în cadrul proiectului sunt: reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului; reabilitarea şi modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalului;

crearea sau modernizarea în spital, a facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi fizice; achiziţionare echipamente pentru spital. Evaluarea Ministerului Sănătăţii asupra situaţiei spitalelor din România a identificat 15 spitale judeţene propuse spre reabilitare prin POR (inclusiv ambulatoriile), printre care şi cel din Vâlcea. Prin Programul de reabilitare a 15 spitale judeţene de urgenţă, Ministerul Sănătăţii a realizat expertiza tehnică şi documentaţia tehnico-economică pentru proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” în vederea obţinerii finanţării externe.

Consiliul Judeţean Vâlcea intenţionează să depună spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”. (P.C.)

Leave a Response