Ion Dobre îl sfidează chiar şi pe şeful său politic, preşedintele PSD Vâlcea, Ion Cîlea

duminică, 2 august 2009

• De peste 18 ani, primarul din Dăeşti nu vrea să pună în posesie un proprietar de drept

Ion Dobre îl sfidează chiar şi pe şeful său politic, preşedintele PSD Vâlcea, Ion Cîlea

• Măria Bascoveanu a fost de peste o sută ori la Primăria comunei Dăeşti pentru recuperarea terenurilor, dar a fost amânată de pe o zi pe alta şi, în final n-a rezolvat nimic • „Păcat că PSD, un partid cu mari valori intelectuale şi politice şi cu oameni de valoare, care fac cinste ţării şi poporului român, tolerează în rândurile sale un asemenea element certat cu legea şi cu buna cuviinţă”, precizează pensionarul Ion Miricioiu

Nicu Trandafir

Primarul comunei Dăeşti, Ion Dobre, continuă să sfideze orice normă de bun simţ şi orice lege, evitând să rezolve problemele reale ale localităţii probabil din cauza incompetenţei sau a intereselor personale ori de grup. Zeci de oameni s-au plâns autorităţilor judeţene sau presei locale de abuzurile primarului Ion Dobre, fără ca vreo instituţie abilitată să se sesizeze din oficiu. Continuăm să vă prezentăm un nou caz în care primarul din Dăeşti îşi dovedeşte încă o dată „calităţile” de administrator al unei localităţi cu peste 2.800 de locuitori.

Pensionarul Ion Miricioiu din Râmnicu Vâlcea are o întreagă „aventură” de povestit atunci când trebuie să explice relaţia lui şi a sorei cu „castelul lui Kafka” din Primăria comunei Dăeşti: „Părinţilor mei, Miricioiu Gheorghe şi Miricioiu Ioana, cu ultimul domiciliu în comuna Dăesti, satul Fedeleşoiu, judeţul Vâlcea, decedaţi în anii 1974 şi 1988, în perioada anilor 1951-1962 de tristă amintire a regimului comunist din România, statul român le-a preluat şi trecut în proprietatea statului suprafaţa de 54.000 mp, după măsurătoarea făcută la preluare, respectiv 52.000 mp după acte - teren arabil şi fâneţe şi 57.500 mp - terenuri cu pădure, islaz şi tufişuri forestiere care, în decursul anilor, prin reîmpădurire naturală a devenit pădure.

După Revoluţia din Decembrie 1989, noi, moştenitorii de drept ai părinţilor noştri Miricioiu Gheorghe şi Miricioiu Ioana, respectiv (Miricioiu Ion -fiu, Miricioiu Nicolae - fiu, Bascoveanu Măria - fiica, şi Stoiana Elena - fiică), ne-am adresat Primăriei comunei Dăeşti, respectiv domnului primar Ion Dobre cu o cerere depusă la primărie în data de 12 martie 1991 cu rugămintea să ne reconstituie şi să ne restituie (retrocedeze) suprafeţele de teren preluate de stat, depunând în acest sens actele doveditoare de proprietate asupra terenurilor respective.

Pe 21 ianuarie 1998, cu cererea înregistrată la Primăria comunei Dăeşti, sub nr. 85/21.01.1998, ne-am adresat lui Ion Dobre cu aceeaşi rugăminte. Pe data de 15 septembrie 2005, cu cererea înregistrată la Primăria corn. Daesti sub nr. 57/15.09.2005 am revenit cu aceeaşi rugăminte de a ne restitui terenurile, nouă moştenitorilor de drept. Pe data de 10 noiembrie 2005 am depus la Primăria Dăeşti o nouă cerere înregistrată sub nr. 114/10.11.2005 solicitând acelaşi lucru - restituirea terenurilor noastre preluate de stat.

Văzând că cererile noastre de retrocedare a terenurilor adresate Primăriei Dăesti rămân fără răspuns, iar primarul Ion Dobre este nepăsător şi indiferent faţă de cererile noastre legitime, pe data de 7 decembrie 2005 am mers în audienţă la Consiliul Judeţean Vâlcea, la fostul vicepreşedinte Nicolae Pătru, căruia i-am prezentat cerinţele noastre însoţite de acte doveditoare de proprietate asupra terenurilor preluate de stat.

Vicepreşedintele Nicolae Pătru în prezenţa mea i-a dat telefon primarului Ion Dobre, rugându-l să rezolve problema conform actelor depuse la primărie. În urma acestei audienţe la Consiliul Judeţean Vâlcea, am fost chemaţi noi, moştenitorii la Primăria Dăeşti şi am mers cu Comisia la terenurile noastre avute înainte de preluarea lor de către stat, arătându-i primarului şi comisiei terenurile deţinute de părinţii noştri şi hotarele respective. Am fost asiguraţi de primarul Ion Dobre şi de inginerul silvic care făcea parte din comisie că vom primi în cel mai scurt timp titlurile de proprietate asupra terenurilor respective şi, deşi aceste terenuri au fost măsurate de comisie de patru ori şi de primar de două ori, retrocedarea terenurilor nu s-a făcut nici până în prezent.

Cu scrisorile recomandate din 28 noiembrie 2005 şi 30 ianuarie 2006 am trimis alte două cereri la Primăria Dăeşti cu aceeaşi rugăminte să ne restituie terenurile preluate abuziv de stat, conform actelor depuse şi să ne emită titlurile de proprietate, dar nici până în prezent n-am primit nici un răspuns de la Primăria comunei Dăeşti.

Având în vedere că cererile noastre legitime de retrocedare a terenurilor preluate abuziv de stat nu sunt luate în considerare de Primăria Dăeşti, respectiv de primarul comunei Ion Dobre, noi moştenitorii, ne-am adresat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu rugămintea să ne ajute în rezolvarea acestei situaţii. Cu adresa 3204/14.10.2008, Ministerul Agriculturii ne face cunoscut că pentru a veni în sprijinul cererii noastre a luat legătura telefonic cu Prefectura Judeţului Vâlcea, respectiv cu fostul subprefect Anuţa Handolescu, îndrumându-ne să luăm legătura cu ea pentru rezolvarea situaţiei.

În data de 11 noiembrie 2008, cu memoriul înregistrat la Prefectura Judeţului Vâlcea sub nr. 19622/10.11.2008, am mers în audienţă la fostul subprefect Anuţa Handolescu care 1-a delegat pe consilierul Smarand Ţana din partea Prefecturii să se deplaseze la Primăria Dăeşti în vederea rezolvării situaţiei. În data de 18 noiembrie 2008, Smarand Ţana s-a deplasat la Primăria Dăeşti, şi în prezenţa mea a discutat situaţia rămânând ca pe data de 10 decembrie 2008 să ne deplasăm cu Comisia la terenurile ce fac obiectul retrocedării pentru măsurare şi întocmirea formelor pentru eliberarea titlului de proprietate.

La data de 10 decembrie 2008 m-am prezentat cu sora mea Bascoveanu Măria împreună cu nepotul meu Stegaru Florin la Primăria Dăeşti şi împreună cu comisia din care făceau parte primarul Ion Dobre, tehnicianul agronom Mincu Daniel, brigadierul silvic de la Ocolul Călimăneşti Albăstroiu Ion, secretara Primăriei, State Nicoleta, şi alţi membri ai comisiei, cu care ne-am deplasat la terenurile noastre din punctul «Lacuri» sat Sâmbotin, comuna Dăeşti, unde s-a efectuat măsurătoarea, urmând să primim titlurile de proprietate dar nici până în prezent, deşi au trecut aproape 7 luni de zile de la măsurătoare (10 decembrie 2008 - 29 iulie 2009), situaţia a rămas tot nerezolvată. Şi spre surprinderea mea, aşa cum a anunţat sora mea Bascoveanu Măria, primarul Ion Dobre vrea o noua măsurătoare deşi s-au făcut şase măsurători, patru în prezenţa moştenitorilor şi două făcute de primar. Nu ştiu care este logica primar, de aproape 20 de ani ne plimbă cu vorba şi nu rezolvă situaţia deşi avem acte de proprietate pentru terenurile solicitate a fi retrocedate.

Menţionez că la pădure, din suprafaţa de 57500 mp au fost emise titluri de proprietate pentru suprafaţa de 24100 mp, rămânând de restituit suprafaţa de 33400 mp pădure şi 52009 mp teren arabil şi fâneţe. Menţionez că sora mea Bascoveanu Măria, în cei peste 18 ani de la Revoluţie, a fost de peste o sută ori la Primăria Dăeşti pentru recuperarea terenurilor, dar a fost amânată de pe o zi pe alta şi, în final n-a rezolvat nimic. Facem precizarea că terenurile solicitate de noi pentru a ne fi restituite, respectiv 52009 mp teren arabil şi fâneţe şi 33400 mp pădure, există şi nu sunt grevate de construcţii sau lacuri de acumulare.

În data de 15 iulie 2009, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a avut o întâlnire cu locuitorii comunei Dăeşti, la sediul primăriei, la care întâlnire a participat şi sora mea Bascoveanu Măria care i-a prezentat preşedintelui Ion Cîlea situaţia noastră şi greutăţile întâmpinate din partea primarului Ion Dobre privind retrocedarea terenurilor, care de 20 de ani ne tot amână sub diferite pretexte cu emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile noastre preluate abuziv de stat. În faţa celor arătate de sora mea, Ion Cîlea i-a trasat sarcină primarului Dobre Ion ca în data de marţi 21 iulie 2009 să meargă cu Comisia la terenurile noastre preluate abuziv de stat, să facă o noua măsurătoare şi până la finele lunii iulie 2009 să se emită şi titlurile de proprietate.

Însă, primarul Ion Dobre n-a respectat sarcina primită şi ne-a amânat spunând că pe 28 iulie 2009 va merge cu Comisia la faţa locului. Menţionez că pe data de 28 iulie 2009, ora 8,30 dimineaţa, când s-a prezentat sora mea Bascoveanu Măria la primărie pentru a merge cu comisia la măsurătoarea terenurilor noastre, viceprimarul comunei Dăeşti, Paul Ionescu, i-a comunicat sorei mele că primarul nu are timp de problema noastră până la sfârşitul lunii iulie, aşa că problema noastră datorită acestui primar a rămas tot nerezolvată.

În data de 16 iulie 2009 m-am adresat cu un nou memoriu însoţit de acte doveditoare de proprietate privind terenurile noastre care fac obiectul retrocedării Consiliului Judeţean Vâlcea cerându-i sprijin în această direcţie. Consiliul Judeţean Vâlcea a trimis la Primăria comunei Dăeşti o comisie în data de 23 iulie 2009 pentru rezolvarea situaţiei noastre, comisie care nu l-a găsit pe primar şi i-a trasat sarcină secretarei primăriei să rezolve împreună cu primarul şi cu Comisia Locală situaţia, dar nici intervenţia acestei comisii nu a avut nici un rezultat, primarul Ion Dobre nerespectând sarcinile primite de la superiorii săi şi amânându-ne din nou cu rezolvarea situaţiei.

Sora mea Bascoveanu Măria adresându-se primarului Ion Dobre cu o cerere prin care solicită ca cineva de la Primărie să se deplaseze să facă o constatare că locuitorul Octavian Ciutacu s-a introdus pe un teren cu fâneţe pentru care sora mea are titlu de proprietate, i-a cosit fânul, solicitându-i să-i dea un proces verbal cu cele constatate. Când s-a prezentat sora mea la primarul Ion Dobre pentru procesul verbal de constatare, primarul a trimis-o pe sora mea la tehnicianul agronom Mincu Daniel să ridice procesul verbal iar când sora mea s-a prezentat la acesta, tehnicianul Mincu Daniel, fără nici o explicaţie, a dat-o afară din birou. Aşa înţelege primarul Ion Dobre şi subalternii săi să rezolve problemele locuitorilor comunei, tratându-i cu ignoranţă ca pe nişte servitori. Păcat că Partidul Social Democrat, un partid cu mari valori intelectuale şi politice şi cu mari oameni de valoare, care fac cinste ţării şi poporului român, tolerează în rândurile sale un asemenea element certat cu legea şi cu buna cuviinţă”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe