|joi, septembrie 23, 2021
  • Follow Us!

Consilierii vor aproba investiţia de reabilitare a străzii “Calea lui TraianÔÇ£ 

Consilierii vor aproba investiţia de reabilitare a străzii „Calea lui Traian“

Miercuri, 26 august, va avea loc cea de-a doua şedinţă a Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din această lună, ordinea de zi cuprinzând 17 rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse”. Astfel, printre altele se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2009; rectificarea bugetului pentru „Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcţii de locuinţe”; rectificarea bugetului autofinanţat la unităţile de învăţământ preuniversitar pentru anul 2009; avizarea proiectului „Parc Zăvoi în municipiul Rm. Vâlcea”, inclus în portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului, a indicatorilor tehnico- economici, precum şi a Planului de Marketing aferente proiectului respectiv; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian”;

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Amenajarea şi modernizarea străzii Ştirbei Vodă”; aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare clădire şcoală, clădire atelier, teren de sport, spaţii verzi, parcare Grup Şcolar Oltchim Rm. Vâlcea”; rectificarea bugetului şi a listei de investiţii obligatoriii finanţate din fondul IID pe anul 2009; aprobarea preţului de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere, aplicabil începând cu data de 01.10.2009; dezmembrarea unui imobil-teren; stabilirea domeniilor în care se prestează munca în folosul comunităţii; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului; nominalizarea unei persoane care va ţine registrul de evidenţă a datoriei publice locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 217/65/2008, privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar. (P.C.)

Leave a Response