Compania PCC dezinformează investitorii şi pătează reputaţia Oltchim

duminică, 23 august 2009

• Al treilea comunicat de presă al conducerii combinatului chimic:

„Compania PCC dezinformează investitorii şi pătează reputaţia Oltchim”

Petre Coman

Săptămâna trecută, directorul general al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, a elaborat un al treilea comunicat de presă, ca urmare a unor atacuri şi declaraţii exprimate public de reprezentanţii companiei Petro Carbo Chem la adresa combinatului chimic. „PCC, un acţionar minoritar ostil al SC Oltchim SA, a dat publicităţii anumite declaraţii privind garanţia parţială pe care SC Oltchim SA o va primi de la Eximbank pentru un credit de 62 milioane euro. Declaraţiile PCC spun că garanţiile de stat constituie ajutor de stat ce trebuie notificat către Comisia Europeană ca ajutor de restructurare.

PCC a declarat că a solicitat instanţelor din România suspendarea emiterii de garanţie de stat. Aceste declaraţii ale PCC sunt total nefondate. Ele constituie o interpretare greşită legal care nu este susţinută de fapte şi care nu este împărtăşită nici de SC Oltchim SA şi nici de către Ministerul Economiei - acţionarul majoritar al SC Oltchim SA. Comisia Europeană este singura competentă pentru a face consideraţii asupra regulilor de ajutor de stat.

Ca urmare a acestor declaraţii, SC Oltchim SA confirmă următoarele: planul de investiţii propus de SC Oltchim SA este în deplină conformitate cu regulile ajutorului de stat; toate măsurile financiare menţionate în planul de investiţii au fost prezentate în detaliu în ultimele luni la Comisia Europeană. SC Oltchim SA implementează măsurile propuse prin programul său de investiţii numai după primirea acordurilor de la departamentele de specialitate ale Comisiei Europene.

Ca urmare a celor de mai sus, rezultă că declaraţiile PCC sunt fără fundament şi au fost făcute în completă ignoranţă faţă de discuţiile intense şi constructive pe care SC Oltchim SA le-a avut de-a lungul ultimelor luni cu Comisia Europeană. Distribuind astfel de interpretări eronate ale faptelor, PCC dezinformează investitorii şi pătează reputaţia SC Oltchim SA printre partenerii săi de afaceri. Această conduită este total inacceptabilă şi iresponsabilă, cu atât mai mult cu cât aceasta vine din partea unui acţionar al SC Oltchim SA”, spune Constantin Roibu, în comunicatul de presă.
OLTCHIM va scoate la vânzare participaţiile la două societăţi
Acţionarii SC Oltchim SA au aprobat în urmă cu două săptămâni, cu o largă majoritate, vânzarea participaţiilor deţinute la SC Oltgroup PVC SRL, ce reprezintă 18,2% din capitalul social al acestei societăţi, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, a actului constitutiv al SC Oltgroup PVC SRL şi a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor din 8 iulie 2009.

Astfel, părţile sociale deţinute de către SC Oltchim SA la SC Oltgroup PVC SRL vor fi oferite spre vânzare la pachet în vederea exercitării dreptului de preferinţă asociatului Moonteck Ltd, ce deţine 81,8% din capitalul social al acestei întreprinderi, conform dreptului de preferinţă stabilit de legea societăţilor comerciale. Preţul de vânzare va fi de peste 705.000 lei, iar plata integrală se va face în cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

În situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare participaţii nu se încheie cu asociatul Moonteck Ltd vânzarea participaţiilor deţinute de SC Oltchim SA la SC Oltgroup PVC SRL se va realiza la pachet prin licitaţie deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive, la un preţ în urcare pornind de la preţul de ofertă. Transferul dreptului de proprietate asupra părţilor sociale vândute se va efectua după încasarea preţului.

Componenţa comisiei de licitaţie va fi următoarea: Vasile Măndică, director economic - preşedinte; Florinela Gheorghiţă, şef Oficiu juridic - membru; Dana Jireghie, expert Direcţia privatizare OPSPI, Ministerul Economiei - membru; Cornel Bobâlcă, consilier juridic Direcţia juridic, contracte, litigii post-privatizare, Ministerul Economiei - membru; Nicolae Bîrsan - secretar. În situaţia în care la şedinţa de licitaţie se prezintă un singur ofertant acceptat care nu dă preţul de ofertă sau nu se prezintă nici o firmă, se poate organiza o nouă licitaţie cu strigare, în aceleaşi condiţii.

SC Oltgroup PVC SRL s-a constituit în anul 1993, şi are ca obiect principal de activitate fabricarea materialelor plastice în forme primare. Anul trecut, a realizat o cifră de afaceri de peste 20,7 milioane lei. Pentru anii 2006 şi 2007, SC Oltchim SA a încasat şi are de încasat, în calitate de asociat la SC Oltgroup PVC SRL dividende în valoare de 227.000 lei, iar pentru anul 2008 urmează să încaseze până la sfârşitul anului 2009 suma de 11.000 lei.

SC Oltchim SA valorificând la export peste 75% din cifra de afaceri, a fost afectată în mod direct de efectele crizei economice mondiale. De asemenea, din lipsa principalei materii prime, etilena, societatea funcţionează redus, la aproximativ 40% din capacitate, cu influenţă asupra lichidităţilor absolut necesare pentru plata materiilor prime, utilităţilor şi salariilor.

Pentru asigurarea necesarului de lichidităţi, în vederea susţinerii producţiei şi exportului, s-au analizat de către consiliul de administraţie o serie de măsuri care se pot realiza pe termen scurt şi pot produce efecte imediate. Astfel, SC Oltchim SA trebuie să se concentreze pe susţinerea activităţii de bază şi una din măsurile imediate care se pot lua este să valorifice toate activele conexe care nu sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii sale, inclusiv participaţiile pe care le deţine în calitate de asociat la terţe societăţi. Una din aceste societăţi este SC Oltgroup PVC SRL.

Odată cu aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi a şedinţei AGA de la SC Oltchim SA, se pot declanşa procedurile de vânzare a participaţiilor deţinute de SC Oltchim SA la SC Sistemplast SA, reprezentand 94,4% din capitalul social al acesteia. Astfel, se va organiza o licitaţie deschisă cu strigare, după regula licitaţiei competitive, la un preţ în urcare pornind de la preţul de ofertă de 4,83 milioane lei.

Dosarul de prezentare privind vânzarea acţiunilor la SC Sistemplast SA se va pune în vânzare numai după obţinerea avizului de mediu. De asemenea, acţionarii SC Oltchim SA au aporbat mandatarea directorului general, Constantin Roibu, a directorului economic, Vasile Măndică, şi a consilierului juridic al societăţii să semneze contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care nu este declarat un adjudecatar în urma desfăşurării a trei şedinţe de licitaţie, vânzarea participaţiilor va fi reluată numai în situaţia emiterii unui nou mandat.

La SC Sistemplast SA, SC Oltchim SA deţine 2.138 acţiuni, cu valoarea nominală de 1.036,6 lei/acţiune, respectiv o valoare totală nominală de 2,2 milioane lei, reprezentând 94,4% din capitalul social. Valoarea contabilă a participaţiilor deţinute de SC Oltchim SA la SC Sistemplast SA este de 3,42 milioane lei. La data de 8 decembrie 1998, SC Oltchim SA împreună cu Hellenic Plastics and Rubber Industry Aristovoulos Petzetakis SA (AG Petzetakis SA), AG Petzetakis-Romania Ltd, Charity Holdings SA, şi Janefield Trading Corporation, a încheiat Contractul de societate autentificat sub nr. 4478, în temeiul căruia s-a constituit SC Oltchim - Petzetakis SA societate comercială mixtă pe acţiuni, persoană juridică română, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, societate la care SC Oltchim SA deţinea, iniţial, o cotă de participare de 44% din capitalul social.

Societatea Oltchim - Petzetakis SA a fost constituită la propunerea AG Petzetakis SA (Hellenic Plastics and Rubber Industry Aristovoulos Petzetakis SA), cu scopul de a crea în România, împreună cu SC Oltchim SA, o unitate de producţie de articole din material plastic sub marca Petzetakis. Capitalul social al SC Sistemplast SA, la data constituirii, a fost de 58 miliarde lei vechi, echivalentul a 5,6 milioane de dolari.

Ca urmare a faptului că aporturile acţionarilor străini nu au fost constituite conform termenelor şi condiţiilor stabilite la data constituirii societăţii, nu a putut fi realizat obiectul şi scopul pentru care a fost încheiat contractul de societate. În consecinţă, s-a hotărât diminuarea capitalului social al acestei societăţi, prin retragerea aporturilor în natură ale acţionarilor, mai puţin SC Oltchim SA, precum şi schimbarea denumirii din Oltchim - Petzetakis SA în SC Sistemplast SA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe