14 AUGUST A.C. - TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2009

duminică, 9 august 2009

14 AUGUST A.C. - TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2009

Obligaţie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte operatorilor economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate că, până la data de 14 august 2009, au obligaţia să întocmească şi să depună raportările contabile la 30 iunie 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Formularistică

Raportările contabile trebuie să cuprindă următoarele formulare:
- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
- Contul de profit şi pierdere (cod 20);
- Date informative (cod 30).

Operatorii economici trebui să depună discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2009, însoţită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, conform legii, însoţite de câte o copie de pe codul unic de înregistrare şi a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2009, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici, gratuit, de unităţile teritoriale ale MFP. De asemenea, programul de asistenţă poate fi descărcat şi de pe serverul de web al MFP la adresa www.mfinante.ro.

Completare şi depunere

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2009 se vor completa în lei (RON).
Persoanele juridice care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică au obligaţia să verifice şi să centralizeze balanţele de verificare acestora şi vor întocmi raportările contabile la 30 iunie 2009.

Societăţile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediu în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2009 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2009, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul unic de înregistrare şi capitalul social.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor pe propria răspundere a operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau care se află în curs de lichidare este tot 14 august 2009.

Raportările contabile se pot depune de către operatorii economici la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2009 de către operatorii economici se efectuează folosind planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnături

Raportările contabile la 30 iunie 2009 trebuie să fie semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, respectiv:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Important!

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2009 în formatul şi la termenele prevăzute în reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Sancţiuni

Nedepunerea dischetelor şi a raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor pe propria răspundere, pentru data de 30 iunie 2009 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

În judeţul Vâlcea,
Efecte fiscale pozitive ale introducerii impozitului minim

În actualul context internaţional, influenţat de criza economico-financiară care afectează şi România, pentru susţinerea creşterii economice, reducerea inflaţiei şi atingerea unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice ale ţării, Guvernul a luat anumite măsuri în domeniul politicii fiscale printre care şi instituirea impozitului minim.

Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu 1 mai 2009, a fost introdus impozitul minim datorat de contribuabilii plătitori de impozit pe profit şi impozit pe venitul microîntreprinderilor în cazul cărora impozitul datorat la nivelul trimestrului II a fost mai mic decât impozitul minim determinat pe tranşe de venituri realizate la 31 decembrie a anului precedent, respectiv 2008.
La nivelul judeţului Vâlcea, efectele introducerii impozitului minim, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008, sunt pozitive.

Dacă la 30 iunie 2008, 11.666 de contribuabili au declarat impozit pe profit sau micro 14.445 mii lei, la 30 iunie 2009, 2.751 contribuabili au declarat 11.322 mii lei, ceea ce înseamnă că 23,6% din numărul de plătitori au declarat 78,4% din suma declarată în anul precedent.

În trimestrul al II-lea a.c., 8.247 de operatori economici vâlceni au intrat sub incidenţa OUG nr. 34/2009 şi au declarat  suma de 4.709 mii lei ca impozit minim, aceeaşi contribuabili declarând în perioada similară din anul precedent pierdere fiscală sau sume nesemnificative la impozit pe profit sau micro.

Prin introducerea impozitului minim, peste 1.200 de contribuabili şi-au declarat la Oficiul Registrului Comerţului starea de inactivitate temporară, fapt care a condus la diminuarea cheltuielilor de administrare fiscală. Cei mai mulţi dintre aceşti operatori economici nu au desfăşurat activitate în anul 2008, suma declarată în perioada similară a anului trecut ca impozit pe profit sau micro fiind de 317 mii lei.

Datele prezentate relevă faptul că, prin aplicarea temporară a acestui sistem de impozitare pentru anumite categorii de contribuabili, în condiţiile excepţionale ale traversării perioadei de criză care afectează economia naţională, în judeţul Vâlcea, veniturile bugetare au crescut cu 40% la această categorie de venituri.

Proiect de act normativ pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziţie.

Actul normativ propune reguli aplicabile Facilităţii de Tranziţie referitoare la posibilitatea:
- efectuării de plăţi şi în moneda euro;
- alocării în bugetul MFP - Acţiuni generale (gestionate de către Autoritatea de Certificare şi Plată) a sumelor necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar pentru plăţile şi/sau recuperarea creanţelor bugetare în lei, în cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali aferente programului Facilitatea de Tranziţie;
- virării la bugetul de stat a diferenţelor favorabile de curs valutar pentru plăţile sau recuperarea creanţelor bugetare în cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali aferente programului Facilitatea de Tranziţie;
- efectuării de către Guvernul României, cu acordul Comisiei Europene, de modificări ale alocărilor financiare în conformitate cu procedurile programului Facilitatea de Tranziţie, sumele alocate din fondurile UE pentru programul anterior menţionat pe proiecte, precum şi cele cu titlu de co-finanţare alocate de la bugetul naţional, local sau din alte surse reprezentând astfel sume indicative.

În cadrul sprijinului acordat României de UE în vederea întăririi capacităţii instituţionale în România după aderare, din bugetul Facilitatea de Tranziţie 2007 au fost alocate României peste 46 milioane euro.

Proiectul de Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale aplicabile în implementarea programului Facilitatea de Tranziţie este publicat pe site-ul MFP, la adresa www.mfinante.ro, la categoria Transparenţă decizională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe