Membrii consiliului de administraţie nu vor mai putea divulga secretele comerciale

duminică, 5 iulie 2009

• Potrivit noului proiect de act constitutiv al SC Oltchim SA,

Membrii consiliului de administraţie nu vor mai putea divulga secretele comerciale

• această obligaţie le revine şi pentru o perioadă de cinci ani după încetarea mandatului de administrator

Petre Coman

Consiliul de Administraţie al societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a decis recent convocarea unei noi şedinţe a Adunării Generale ale Acţionarilor, care urmează să se desfăşoare în data de 6 august 2009. În şedinţa ordinară a acţionarilor SC Oltchim SA se vor discuta şi aproba următoarele proiecte de hotărâri: realegerea auditorului financiar al societăţii şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar; vânzarea şi stabilirea condiţiilor de vânzare a participaţiilor deţinute de SC Oltchim SA la societăţile Oltgroup PVC SRL, Designro SA şi Sistemplast SA;

vânzarea şi stabilirea condiţiilor de vânzare a unui teren în suprafaţă de 22.536 mp, pe care se află hala aparţinând SC Sistemplast SA; confirmarea în funcţia de administrator a lui Constantin Stafie, ca urmare a demisiei administratorului Constantin Istrătoiu; limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al SC Oltchim SA. Cel mai important punct de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA din data de 6 august 2009 se referă la aprobarea programului de restructurare al combinatului chimic vâlcean.

În urmă cu exact un an, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA a elaborat un amplu program de restructurare a întreprinderii, program care prevedea în esenţă o reducere a personalului firmei cu 1.716 de angajaţi. Astfel, prin măsurile de natură organizatorică şi managerială, numărul total de salariaţi de la SC Oltchim SA urma să scadă de la 4.750 de persoane, la 3.034 persoane.

Nici până astăzi nu a fost pus însă în aplicare programul de restructurare. Pentru numărul total de personal, respectiv 600, care ar fi fost disponibilizat, efortul financiar al societăţii pentru plata salariilor compensatorii era de 3,76 milioane de lei (peste un milion de euro), din care 2,5 milioane lei plăţi nete către salariaţii disponibilizaţi. Banii încasaţi din vânzarea activelor aferente Complexului de păsări Avicola Băbeni, Complexului de porci Suinprod Băbeni, Fabricii de Nutreţuri Combinate Băbeni, şi Conservil au fost transferaţi integral către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Ce prevederi sunt cuprinse în noul act constitutiv?

În data de 6 august 2009, acţionarii SC Oltchim SA sunt chemaţi să aprobe câteva importante modificări la actul constitutiv al întreprinderii. Astfel, printre altele, se intenţionează introducerea următoarelor prevederi: „Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de Adunările Generale ale Acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice a societăţii, fuziunea sau divizarea, au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către aceasta.

Mandatul administratorilor este de patru ani, dar pot fi revocaţi de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor oricând pe parcursul executării mandatului. Nu pot fi membri ai Consiliului de Administraţie persoanele care nu îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea mandatului de administrator. Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, cu respectarea limitelor hotărâte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori.

Această obligaţie le revine şi pentru o perioadă de cinci ani după încetarea mandatului de administrator. Şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi prezidate şi de către un alt administrator, în baza unui mandat dat de preşedinte. În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul SC Oltchim SA, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administraţie. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate fi revocat oricând de către consiliul de administraţie, cu votul majoritar.

Directorul general al SC Oltchim SA are puteri depline de reprezentare şi este abilitat să semneze cu depline efecte juridice în numele şi pe seama societăţii, în limitele mandatului încredinţat acestuia de către întreprindere, reprezentând şi angajând juridic societatea în relaţiile cu terţii, persoane fizice sau juridice şi autorităţi. Directorii executivi se află în subordinea directorului general, sunt funcţionari ai societăţii, execută operaţiunile cu care sunt însărcinaţi şi sunt răspunzători faţă de SC Oltchim SA pentru îndeplinirea îndatoririlor lor în aceleaşi condiţii ca şi administratorii.

Orice administrator poate solicita directorilor executivi, prin intermediul directorului general, informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor. După aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar precedent de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, după plata impozitelor şi prelevarea sumelor necesare constituirii şi menţinerii fondurilor şi rezervelor impuse sau permise de lege, profitul rămas la dispoziţia SC Oltchim SA va fi utilizat potrivit hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor date în acest sens.

Plata dividentelor cuvenite acţionarilor se va face de către societate în condiţiile legii, după aprobarea situaţiilor financiare de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la termenul stabilit de aceasta, dar nu mai târziu de şase luni de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Societatea va ţine următoarele registre: un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale; un registru al şedinţei şi deliberărilor consiliului de administraţie; un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului său. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a SC Oltchim SA sau în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe