|duminică, februarie 28, 2021
  • Follow Us!

Program de investiţii şi dotări la OLTCHIM de circa 140 milioane euro 

• Acţionarii au aprobat un

Program de investiţii şi dotări la OLTCHIM de circa 140 milioane euro

• acţionarii s-au abţinut când a fost vorba de aprobarea propunerii de declanşare a acţiunii în răspundere împotriva administratorului Waldemar Preussner

La mijlocul săptămânii trecute, acţionarii SC Oltchim SA au aprobat situaţiile financiare individuale şi consolidate aferente exerciţiului financiar 2008, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum şi notele explicative având la bază raportul individual şi consolidat al administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2008, precum şi raportul auditorului financiar independent asupra situaţiilor financiare individuale şi asupra situaţiilor financiare consolidate.

De asemenea, acţionarii SC Oltchim SA au mai aprobat raportul anual pe 2008, şi au avizat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009, şi programul de investiţii şi dotări, al cărui cost estimativ este în valoare de circa 580 milioane lei (140 milioane euro). Însă, tot acţionarii SC Oltchim SA au decis amânarea pronunţării privind descărcarea de gestiune, pentru exerciţiul financiar 2008, a membrilor consiliului de administraţie.

Aproape 80% din acţionarii SC Oltchim SA s-au abţinut când a fost vorba de aprobarea propunerii de declanşare a acţiunii în răspundere împotriva administratorului Waldemar Preussner. Tot în data de 29 aprilie, Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Oltchim SA a decis amânarea pentru o viitoare şedinţă AGA discutarea punctelor din ordinea de zi referitoare la: vânzarea participaţiilor deţinute de SC Oltchim SA la SC Oltgroup PVC SRL şi SC Sistemplast SRL; vânzarea unui teren aparţinând SC Oltchim SA în suprafaţă de 22.536 mp; vânzarea mărcii „Râureni”.

Potrivit conducerii executive, SC Oltchim SA trebuie să se concentreze pe susţinerea activităţii de bază şi una din măsurile imediate care se pot lua este să valorifice toate activele conexe care nu sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii sale, inclusiv participaţiile pe care le deţine în calitate de asociat la terţe societăţi. Una din aceste societăţi este SC Oltgroup PVC SRL. La această întreprindere, structura asociaţilor este următoarea: SC Oltchim SA deţine 18,24% din părţile sociale, iar Moonteck Ltd Cipru are 81,76%.

În şedinţa Consiliului de Administraţie al SC Oltchim SA din data de 29 aprilie 2009 a fost numit ca administrator provizoriu, urmare a Ordinului Ministerului Economiei nr. 776/29 aprilie 2009, Constantin Stafie. Acesta a fost desemnat în locul lui Vlad Marcoci care a solicitat revocarea din calitatea sa de administrator provizoriu. Constantin Stafie are vârsta de 41 de ani, a absolvit în anul 1993 Facultatea de Tehnologie a Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii din Iaşi, iar în anul 2005 Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice (ASE) Bucureşti.

În prezent, acesta ocupă funcţia de secretar de stat Politică Industrială şi Competitivitate în cadrul Ministerului Economiei. În urmă cu trei săptămâni, Vlad Marcoci fusese nominalizat de către Ministerul Economiei, ca administrator provizoriu, în locul lui Constantin Istrătoiu care a solicitat revocarea din calitatea sa de administrator al SC Oltchim SA. (Petre Coman)

Leave a Response