|vineri, martie 5, 2021
  • Follow Us!

Pentru utilizarea operelor muzicale în taxiuri 

Pentru utilizarea operelor muzicale în taxiuri

Taximetrişti au obligaţia de a plăti depturi de autor

În replică la campania mediatică a taximetriştilor de la Iaşi precizăm:

Taximetrişti au obligaţia de a plăti depturi de autor pentru.

Dreptul de autor este un drept privat garantat de Constituţia României şi nu o taxă.

Dreptul de autor este reglementat de Legea 8/1996, a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, cu modificările ulterioare şi de Convenţia de la Berna din anul 1886 ratificată de România prin Legea 77/1998.

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Români-Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) este organism de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor în domeniul muzical potrivit Deciziei ORDA nr. 3/1997.
Potrivit Legii 8/1996, cu modificările ulterioare (art.130) UCMR-ADA are printre atribuţii: autorizarea prin încheierea de autorizaţii licenţă neexclusivă cu utilizatorii în schimbul unei remuneraţii, colectarea de la utilizatori a remuneraţilor şi repartizarea drepturilor  patrimoniale de autor de opere muzicale pe care le gestionează colectivul potrivit legii.

UCMR-ADA deţine mandatul a peste 6000 de membrii şi a peste 2,5 milioane autori străini cu peste 37 de milioane de opere muzicale şi are încheiate peste 97 de contracte  de reprezentare reciprocă cu orgasnisme similare din străinătate, reprezentând un număr de peste 160 de teritorii din întreaga lume.

Comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental/lucrativ este reglementată  de Legea 8/1996 a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, cu modificările ulterioare şi de Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, publicată prin Decizia ORDA nr. 365/10.10.2006 în M.Of. 857/19.10.2006,

Inspectorii UCMR-ADA au printre atribuţii, verificarea utilizatorilor de opere muzicale în întreaga ţară şi încheierea cu agenţii economici de autorizaţii neexclusiviste pentru comunicarea publică a operelor muzicale.

Utilizatorii au obligaţia ca, înaintea oricărei utilizări de opere muzicale cu 3 zile înaintea începerii utilizării, să încheie cu UCMR-ADA autorizaţia licenţă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale în scop ambiental/lucrativ după caz şi să plătească remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor.

Constatarea infracţiunilor prevăzute de Legea 8/1996 a drepturilor de aujtor şi a drepturilor conexe, cu modificările ulterioare este realizată potrivit art. 145 alin.1 de către structurile specializate al Ispectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Potrivit art. 140 alin.1, lit. c) din Legea 8/1996 cu modificările ulterioare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la 2 ani sau cu amendă: comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe fără autorizarea sau consimţământul titularuluzi drepturilor.

Totodată pucntul 7 al Titlului I din Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, publicată prin Decizia ORDA nr. 365/10.10.2006, coroborat cu art. 139 alin.2 lit b) din Legea 8/1996 cu modificrile ulterioare prevăd ca pentru utilizarea neautorizată prin licenţă neexclusivă din partea UCMR-ADA, utilizatorii vor păti acestuia, cu titlu de daune interese, o sumă reprezentând triplul remuneraţiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizată.

Director General UCMR-ADA
Ana Achim

Leave a Response