Ministrul Mediului pune în pericol funcţionarea Oltchim şi USG

duminică, 24 mai 2009

• Aflăm din răspunsul la o interpelare adresată de senatorul Laurenţiu Coca că

Ministrul Mediului pune în pericol funcţionarea Oltchim şi USG

Luna trecută, senatorul PSD Laurenţiu Coca a formulat o interpelare adresată ministrului Mediului, Nicolae Nemirschi, pe tema suprapunerii unui perimetru minier, cu parc naţional protejat natural în judeţul Vâlcea. „Vă supun atenţiei o situaţie care, nerezolvată la timp, ar putea conduce la sistarea activităţii a doi mari consumatori de pe platforma chimică din judeţul Vâlcea şi, implicit, la disponibilizarea a peste 5.000 de salariaţi ai acestora. Este vorba despre o eroare survenită în urma suprapunerii între perimetrul minier al Societăţii Naţionale a Sării - Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, care exploatează calcar în zăcământul Arnota-Costeşti, şi perimetrul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, arie protejată prin lege.

Deşi, deocamdată, suprafaţa de suprapunere nu este direct pe zona de exploatare actuală, ea ameninţă să împiedice dezvoltarea activităţii de exploatare pe treptele superioare ale carierei pe termen mediu şi lung. Având în vedere implicaţiile economice şi sociale foarte grave pe care le-ar putea avea oprirea exploatării calcarului în acest sector, ca urmare a asigurării calcarului calibrat pentru SC Oltchim SA şi Uzinele Sodice Govora, Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea a solicitat corectarea erorii prin modificarea limitelor ariei naturale protejate. Vă reamintesc faptul că până acum Societatea Minieră a primit doar un aviz negativ de la Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Buila-Vânturariţa la solicitarea de a include în zona de dezvoltare durabilă şi a unei suprafeţe de 13 ha aferentă drumurilor de acces.

În mod evident este o soluţie greşită asupra căreia vă rugăm să mai reflectaţi, deoarece, fără cele 13 ha de drum de acces, este logic faptul că nu se poate face exploatarea rezervelor de calcar. Precizăm că încă din anul 2007, proiectantul lucrărilor miniere şi al drumurilor de acces a făcut cunoscut faptul că nu se va putea modifica sub nici o forma amplasamentul drumurilor, deoarece s-ar ajunge la situaţia unor declivităţi mai mai decât cele stabilite prin normele în vigoare”, se menţionează printre altele în interpelarea senatorului Laurenţiu Coca.

În răspunsul ministrului Mediului la interpelarea parlamentarului vâlcean se precizează: „Parcul Naţional Buila Vânturariţa a fost declarat prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone cu respectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată şi anume cu respectarea OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea 462/2001, inclusiv a art. 6 alin. (3) care prevede că «Instituirea regimului de arie naturală protejată şi de zonă de protecţie a bunurilor patrimoniului natural, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este prioritară în raport cu orice alte obiective, cu excepţia celor care privesc: a) asigurarea securităţii naţionale b) asigurarea securităţii sănătăţii oamenilor şi animalelor;

c) prevenirea unor catastrofe naturale» şi a art. 7 «Regimul de protecţie se stabileşte indiferent de destinaţia terenului şi de deţinător, iar respectarea acestuia este obligatorie». Limitele Parcului Naţional Buila Vânturariţa au fost stabilite prin HG 2151/2004 pe baza studiului de fundamentare ştiinţifică şi a hărţilor care au stat la baza declarării acestui parc. Menţionăm că la elaborarea HG 2151/2004 s-a ţinut cont de prevederile legale privind consultarea publică, fără ca vreo instituţie sau persoană fizică să facă vreo observaţie cu privire la limita parcului respectiv.

În cursul anului 2007 suprafaţa Parcului National Buila - Vânturariţa a fost desemnată ca sit Natura 2000, atât ca sit de importanţă comunitară prin Ordinul Ministrului nr. 776/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România abrogat şi înlocuit de OM nr. 1964/ 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cât şi ca arie de protecţie specială avifaunistică prin HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Având în vedere faptul că potrivit prevederilor din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice «autorităţile competente pentru protecţia mediului trebuie să iniţieze consultări cu toţi factorii interesaţi» anterior adoptării celor două acte normative au avut loc întâlniri în scopul informării factorilor interesaţi cu privire la propunerile de situri Natura 2000 în judeţul Vâlcea (11.10.2006 şi 12.10.2006). Menţionăm, de asemenea, că proiectele de Ordin al Ministrului şi de Hotărâre de Guvern au fost supuse dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, fără a se primi propuneri şi observaţii cu privire la situl respectiv.

Având în vedere complexitatea situaţiei determinată pe de o parte de regimul de arie naturală protejată atât de interes naţional cât şi de interes comunitar a zonei respective şi pe de altă parte de implicaţiile de natură socio-economică este necesară o analiză amănunţită a aspectelor semnalate de dvs. În acest sens se vor deplasa în teren reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi ai Administraţiei Parcului Naţional Buila - Vânturariţa în vederea stabilirii măsurilor ce se impun a fi întreprinse”. (Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe