|duminică, februarie 28, 2021
  • Follow Us!

Economia judeţului, în descreştere 

Economia judeţului, în descreştere

Economia judeţului Vâlcea a început să scârţâie serios. Conform unui Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului Vâlcea, publicat săptămâna trecută, evoluţia pozitivă a economiei locale manifestată în ultimii ani a început să fie marcată de o tendinţă de scădere a anumitor indicatori începând din a doua jumătate a anului trecut.

Industria susţine economia

Analiza prezentată în Raport demonstrează că Vâlcea este un judeţ susţinut economic mai mult de industrie şi mai puţin prin dezvoltarea serviciilor oferite de întreprinderi mici şi mijlocii sau de agricultură. În 2008, aportul industriei prelucrătoare a fost de 86,8%, cu o pondere de 48,6% a industriei chimice.

Cu toate că a crescut cu 0,6% faţă de anul precedent, producţia fizică industrială a avut, în 2008, un ritm de creştere de aproape 20 de ori mai mic decât ritmul anual de creştere din anii 2003-2007. Cele mai importante creşteri din 2008 s-au înregistrat la energie electrică, preparate din carne şi sodă calcinată, iar cele mai mari descreşteri s-au constatat la producţia de placaje din lemn, sodă caustică şi bere.

Agricultura, pe butuci

În agricultură se manifestă o tendinţă de scădere atât a producţiei, cât şi a efectivelor de animale, faţă de care autorii raportului îşi manifestă îngrijorarea, atrăgând atenţia că principalii factori care au dus la această stare de lucruri au fost fragmentarea suprafeţelor agricole, interesul redus faţă de ideea de asociere, îmbătrânirea populaţiei rurale şi lipsa de interes a acesteia faţă de accesarea finanţărilor din fonduri structurale.

În 2008 a crescut producţia agricolă la plante uleioase, leguminoase şi cartofi, dar a scăzut foarte mult cea de fructe, în special la nuci, piersici, pere şi mere. În zootehnie au crescut efectivele de oi şi capre, dar au scăzut în mod semnificativ efectivele de vite şi porci, înregistrându-se o creştere la producţia totală de carne şi la producţia de lână, dar şi scăderi importante la producţia de lapte şi păsări.

În ceea ce priveşte activitatea de import-export, în cursul anului trecut s-a constatat o creştere cu 13% a exporturilor, în special la produsele de mase plastice şi cauciuc şi la produsele industriei chimice, dar şi o sporire cu 14,3% a importurilor, mai ales la produse chimice, metale, maşini şi echipamente electronice.

Astfel, în anul 2008, capacitatea de cazare turistică existentă a fost de 10.616 locuri comparativ cu 10.556 locuri în 2007 (+ 0,57%), judeţul nostru clasându-se pe locul 4 la nivel naţional, după Constanţa, municipiul Bucureşti şi Braşov. Din capacitatea de cazare turistică existentă, 68,0% din locuri se înregistrau în hoteluri, 8,9% în campinguri, 6,6% în vile turistice, 5,9% în pensiuni turistice urbane, 3,3% în moteluri, 3,0% în pensiuni turistice rurale şi 2,8% în taberele de preşcolari şi elevi. Numărul turiştilor a crescut anul trecut faţă de anul 2007 cu 4,7%, cu aproximativ 10,5 mii persoane.

Leave a Response