|joi, martie 4, 2021
  • Follow Us!

Deputatul Dan Mazilu, preocupat de soarta subvenţiilor pentru agricultură 

Deputatul Dan Mazilu, preocupat de soarta subvenţiilor pentru agricultură

În cursul lunii aprilie, deputatul PSD Dan Constantin Mazilu a formulat o interpelare adresată ministrului Agriculturii, Ilie Sîrbu, având ca subiect „Acordarea subvenţiilor pentru agricultură la nivelul judeţului Vâlcea”: „Cu ocazia, audienţelor acordate în teritoriu în luna ianuarie şi februarie 2009, agricultorii din circumscripţia noastră ne-au semnalat faptul că sunt întârzieri mari în acordarea subvenţiilor pentru agricultură în anul 2008 la nivelul judeţului Vâlcea. În aceste condiţii, vă rugăm să analizaţi această problemă şi să ne comunicaţi în scris modul în care veţi soluţiona problema semnalată”.

La întrebarea formulată de deputatul Dan Constantin Mazilu, ministrul Ilie Sîrbu a comunicat zilele trecute următorul răspuns: „Începând cu anul 2007, fermierii beneficiază de măsuri de susţinere financiară prin subvenţii a căror finanţare se asigură de la bugetul naţional sau din bugetul comunitar. Astfel, fermierii au la dispoziţie scheme de sprijin finanţate din bugetul comunitar – scheme de plăţi unice pe suprafaţă, plăţi directe complementare, plăţi cuplate de producţie, plăţi pentru culturi energetice.

În completarea acestora, prin bugetul naţional se finanţează scheme de sprijin de tip ajutor de stat, a căror structură şi intensitate a fost notificată la Comisia Europeană, care cuprind subvenţii acordate atât în sectorul vegetal, cât şi în sectorul zootehnic. Derularea efectivă a acestor scheme de sprijin se realizează prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.

Resursele financiare necesare aplicării acestor scheme de sprijin sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, atât în ceea ce priveşte finanţarea măsurilor de tip ajutor de stat existent, notificate ca atare la Comisia Europeană, cât şi cele care asigură prefinanţarea şi cofinanţarea schemelor de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune. În ceea ce priveşte subvenţiile aferente anului 2008, la măsurile finanţate de la bugetul de stat s-au înregistrat o serie de întârzieri la plata efectivă a acestora către fermieri, în special pentru ultima parte a anului 2008.

De asemenea, nu s-a început efectuarea plăţilor pe suprafaţă finanţate din bugetul comunitar aferente anului 2008, care puteau fi acordate începând cu luna decembrie 2008. Faţă de această situaţie, în cursul lunii martie 2009, conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a dispus măsuri de verificare şi control în toate judeţele ţării, privind situaţia plăţilor restante din anul 2008 şi trimestrul I 2009.

Urmare acestor acţiuni, la sfârşitul lunii martie 2009, la nivelul judeţului Vâlcea s-a înregistrat următoarea situaţie: pentru anul financiar 2008 la DADR Vâlcea, pentru formele de sprijin pentru care s-au făcut solicitări sumele au fost plătite în totalitate; pentru primul trimestru al anului 2009 DADR a plătit către beneficiari sumele cuvenite cu excepţia sprijinului financiar pe schema «Ajutor de minimis» pentru sectorul legume-fructe şi agricultură ecologică la care plăţile sunt în derulare.

În ceea ce priveşte schemele de plată derulate prin APIA, sumele solicitate au fost aprobate, plata făcându-se de către APIA centrală. Plăţile făcute de către APIA judeţeană s-au efectuat în momentul în care au intrat banii în cont conform cu anexele puse la dispoziţie de către APIA (extras de cont, OP-uri şi centralizatoare). Referitor la acordarea sumelor reprezentând scheme de plată unică pe suprafaţă şi a plăţii directe complementare pentru anul 2008, vă informăm că a fost începută acordarea efectivă a sumelor aferente, procedurile derulându-se în regim de urgenţă pentru a se asigura că fermierii vor beneficia în timp optim de aceste resurse financiare”. (P.C.)

Leave a Response