|sâmbătă, ianuarie 23, 2021
  • Follow Us!

Pârtie de schi la Malaia, cu finanţare europeană 

Pârtie de schi la Malaia, cu finanţare europeană

Consiliul Judeţean Vâlcea a adoptat zilele trecute un proiect de hotărâre privind repartizarea a 220.000 lei Primăriei comunei Malaia, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru realizarea proiectului „Valorificarea potenţialului turistic montan şi dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona Malaia”.

Consiliul Local al comunei Malaia a iniţiat demersurile necesare promovării proiectului „Valorificarea potenţialului turistic montan şi dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona Malaia – judeţul Vâlcea”, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului, Domeniul Major de intervenţie 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 6 milioane euro.

Principalele activităţi propuse prin acest proiect sunt: realizarea de pârtii de schi în zona Coasta Benghii – comuna Malaia, inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipament pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi; construirea, modernizarea punctelor (foişoare) de observare şi fotografiere; construirea sau modernizarea refugiilor montane; amenajarea posturilor Salvamont.

În vederea elaborării documentaţiilor (studii de fezabilitate şi studii conexe) necesare depunerii proiectului, Primăria comunei Malaia a solicitat suma de 220.000 lei în vederea asigurării contribuţiei locale la realizarea proiectului. Menţionăm că suma de 220.000 lei reprezentând contribuţia locală a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Malaia nr. 14 din 23 martie 2009. (P.C.)

Leave a Response