|duminică, ianuarie 24, 2021
  • Follow Us!

Două proiecte în domeniul educaţional derulate de Primăria Prundeni 

Două proiecte în domeniul educaţional derulate de Primăria Prundeni

Începând din 2 aprilie, Primăria comunei Prundeni a lansat încă două proiecte cu finanţare europeană, în domeniul educaţional. Astfel, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, Primăria Prundeni lansează proiectul „Sprijin educaţional pentru preşcolari şi şcolari”, proiect cofinanţat din fondul social european prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu data de 02.04.2009. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar inferior pentru copii din mediul rural prin programe integrate de sprijin al procesului educaţional. Obiective specifice: dezvoltarea de servicii educaţionale pentru sprijinirea a 50 de preşcolari şi 200 de şcolari din comună aflaţi la risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii, pe durata a 20 luni de proiect; creşterea cu 60% a implicării comunităţii în activităţile desfăşurate de şcoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie, pe durata proiectului; creşterea cu 70% a nivelului de informare în comunitate faţă de riscurile generate de fenomenul de părăsire timpurie a şcolii, pe perioada proiectului.

Un al doliea proiect poartă denumirea „Creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru copii din mediul rural”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu data de 02.04.2009. Obiective specifice: creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru 56 de preşcolari şi 160 de şcolari din comună aflaţi la risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii, pe perioada proiectului; creşterea cu 60% a implicării părinţilor în activităţile desfăşurate de şcoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie, pe durata proiectului; creşterea cu 70% a nivelului de informare în comunitate faţă de riscurile generate de fenomenul de părăsire timpurie a şcolii, pe perioada proiectului.

Leave a Response