Compania PCC pregăteşte o lovitură la OLTCHIM

miercuri, 4 martie 2009

• Prin presiuni asupra autorităţilor guvernamentale,

Compania PCC pregăteşte o lovitură la OLTCHIM

• cei de la PCC pun la cale un plan de înlăturare a directorului general al Oltchim, pentru a pune mâna mai uşor pe societate • Wojciech Zaremba a vrut să „sensibilizeze”, prin intermediul presei centrale, autorităţile guvernamentale şi Parlamentul, care sunt pe ultima sută de metri la dezbaterile proiectului de lege pentru aprobarea majorării de capital social la SC Oltchim SA, prin conversia datoriilor către stat în acţiuni • datorită managementului performant al directorului general dr. ing. Constantin Roibu s-a asigurat supravieţuirea unei mari societăţi din România, s-au asigurat peste 10.000 de locuri de muncă pe orizontală şi verticală, s-au realizat venituri consistente la bugetul local al Râmnicului şi bugetul naţional, modernizarea şi dezvoltarea SC Oltchim SA, s-a asigurat creşterea eficienţei şi a productivităţii muncii (în ultimii ani, a scăzut numărul de angajaţi, pe fondul creşterii cifrei de afaceri), s-a elaborat un amplu program de restructurare şi un ambiţios program de investiţii până în 2015, s-au adus investitori străini importanţi (Linde Gas), au crescut considerabil performanţele echipei de handbal feminin, s-a asigurat până la urmă supravieţuirea unui întreg judeţ Petre Coman
Wojciech Zaremba, directorul de dezvoltare al companiei Petro Carbo Chem SE (societate care deţine un pachet de 12,9% din acţiunile SC Oltchim SA), a organizat marţi, 3 martie, o conferinţă de presă la un hotel din Bucureşti şi la care a invitat doar reprezentanţii presei centrale. Cu toate că subiectul era deosebit de important pentru opinia publică din judeţul Vâlcea, polonezul de la PCC a „uitat” să cheme la acest eveniment şi presa vâlceană, în speranţa probabil că va sensibiliza, prin intermediul presei centrale, autorităţile guvernamentale şi Parlamentul care sunt pe ultima sută de metri la dezbaterile proiectului de lege pentru aprobarea majorării de capital social la SC Oltchim SA, prin conversia datoriilor către stat în acţiuni. Se pune totuşi întrebarea: de ce nu a participat la această conferinţă de presă Waldemar Preussner, directorul general al PCC şi membru în Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA, cel care cunoaştea cel mai bine situaţia reală de la combinatul chimic vâlcean? Oricum, trebuie să spunem că această întâlnire cu presa a decurs pe trei teme: majorarea de capital social la SC Oltchim SA, prin conversia datoriilor în acţiuni; ajutorul de stat promis de Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor; şi schimbarea conducerii societăţii, în special a directorului general Constantin Roibu.
PCC vrea să dea lovitura prin metoda „Alro Slatina”
Întrucât directorul general al SC Oltchim SA, dr. ing. Constantin Roibu, este un aprig susţinător al majorării de capital prin conversia datoriilor în acţiuni, Wojciech Zaremba şi cei de la PCC încearcă să scape pe toate căile de managerul general, cel care a condus exemplar întreprinderea în ultimii 20 de ani. De fapt, planul celor de la PCC este extrem de simplu: fără majorare de capital prin conversia datoriilor către stat în acţiuni, SC Oltchim SA poate fi foarte vulnerabilă, putând fi cumpărată de PCC la un preţ extrem de mic.

În prezent, SC Oltchim SA are un capital social de 8 milioane euro, iar printr-o majorare de capital realizată fără conversia datoriilor către stat în acţiuni, se poate cumpăra întreprinderea la un preţ de mai puţin de 4 milioane euro. În acest sens, avem exemplul nefericit de la Alro Slatina....  La conferinţa de presă de la Bucureşti, Wojciech Zaremba a declarat că directorul general al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, ar trebui schimbat, pentru că a adus combinatul pe pierderi, iar în locul lui ar trebui numită o persoană, preferabil din România, cu experienţă în restructurare.

În optica oficialului PCC, Roibu se face vinovat de lipsa de transparenţă şi de faptul că impune un plan de salvare a combinatului învechit. „Considerăm că Oltchim riscă să intre în stare de faliment datorită pierderilor uriaşe înregistrate, datorită acumulării de datorii şi managementului ineficient. În calitate de acţionar, PCC SE este îngrijorat cu privire la viitorul companiei şi consideră că evoluţiile actuale contravin intereselor Oltchim. PCC SE respinge planurile privind acordarea unui ajutor de stat şi conversia datoriilor Oltchim în acţiuni şi este gata să prezinte autorităţilor române propriul plan de restructurare a companiei.

PCC SE, principalul acţionar minoritar al Oltchim, nu va fi niciodată de acord cu conversia creanţelor ca soluţie viabilă pentru redresarea Oltchim. Poziţia PCC se bazează pe argumente de natură legală. În primul rând, reglementarea printr-o lege specială a măsurii de conversie a creanţelor în acţiuni contravine Constituţiei României, deoarece urmăreşte implementarea unor măsuri specifice aplicabile unei singure companii. în al doilea rând, Directiva 77/91/EEC stipulează că măsura majorării capitalului social este de competenţa exclusivă a adunării generale a acţionarilor,  şi nu poate fi impusă de Parlament.

în plus, Comisia Europeană a apreciat neoficial că propunerea de conversie a datoriilor Oltchim în acţiuni ar constitui ajutor de stat ilegal dacă este realizată înainte de notificarea şi aprobarea de către DG Competition (Directoratul pentru concurenţă al CE) şi implementată înainte de restructurarea companiei. Conversia constituie ajutor de stat acordat unei firme în dificultate şi de aceea este supusă unor reglementări stricte înainte de a primi autorizarea Comisiei Europene. Ca urmare a deciziei Guvernului României (OUG 163/2008) de a abroga decizia guvernului anterior de a nu recurge la conversie, PCC SE se află în permanent contact cu Comisia Europeană, care continuă să urmărească îndeaproape acţiunile întreprinse de Guvernul României în această direcţie şi investighează cazul”, a precizat Wojciech Zaremba.
„Închiderea Oltchim va conduce la pierderi de 280 milioane euro”
În replică, directorul general al SC Oltchim SA, dr. ing. Constantin Roibu, ne-a declarat că majorarea de capital social prin conversia datoriilor statului în acţiuni respectă prevederile legislaţiei euroepne în materie de ajutor de stat. „Se va bloca activitatea la întreprindere, dacă cei de la PCC vor reclama Oltchim la instituţiile Uniunii Europene. Închiderea Oltchim va conduce la pierderi de 280 milioane euro. Am certitudinea că peste câteva săptămâni Comisia Europeană va aproba acordarea ajutorului de stat pentu Oltchim şi majorarea de capital social, prin conversia datoriilor statului în acţiuni.

Avem deja câteva exemple în acest sens: în Polonia, Comisia Europeană a aprobat o ştergere de datorii la o importantă societate”, a precizat directorul Constantin Roibu. Deja, PCC SE a trimis petiţii Preşedintelui României, Guvernului, Parlamentului şi Consiliului Concurenţei, solicitând autorităţilor române să se implice pentru a garanta că măsurile care vor fi luate în vederea salvării Oltchim vor respecta întru-totul legislaţia românească şi comunitară. „PCC SE consideră că Oltchim este o companie cu un mare potenţial, cu condiţia să fie condusă eficient şi într-un mod transparent.

Din nefericire, situaţia financiară critică în care se găseşte societatea este agravată de ineficienta actualei conduceri, de lipsa de transparenţă în actul de conducere şi de incapacitatea acesteia de a prezenta o strategie de salvare a companiei, strategie bazată de principii economice şi de afaceri solide. Mai mult, actuala conducere a Oltchim s-a dovedit în mod constant refractară în a discuta împreună cu ceilalţi acţionari în vederea identificării cauzelor şi mecanismelor care au generat pierderi şi a unor căi de soluţionare a problemelor.

în consecinţă, PCC SE nu mai are încredere în actuala conducere a Oltchim şi în capacitatea acesteia de a formula o strategie solidă şi viabilă de reabilitare a companiei. Planul de restructurare elaborat de PCC SE ar urma să identifice dacă problemele actuale cu care se confruntă Oltchim se datorează printre altele unor deficienţe în sistemul de guvernantă corporativă şi să decidă dacă este necesară o schimbare în acest sens.

PCC SE îşi exprimă încrederea că, împreună cu miniştrii de resort din cabinetul Boc şi cu ceilalţi acţionari minoritari la Oltchim, va fi identificat şi implementat de urgenţă un plan de restructurare pentru salvarea companiei şi iniţiat un program viabil de dezvoltare a Oltchim” a mai subliniat Wojciech Zaremba la conferinţa de presă de la Bucureşti. Este curios de ce nu vor cei de la PCC această majorare de capital la SC Oltchim SA în condiţiile în care în luna mai 2007, i-au scris preşedintelui AVAS de atunci că sunt de acord să participe la orice majorare de capital la SC Oltchim SA
Şedinţa acţionarilor va avea loc în data de 30 martie
Pe data de 30 martie, va fi convocată şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA. Şedinţa acţionarilor de la SC Oltchim SA va avea loc ca urmare a solicitării exprese a acţionarului minoritar – compania Petro Carbo Chem SE. Se ştie că de peste doi ani de când compania germană a venit în acţionariatul SC Oltchim SA, au existat mereu diferende cu conducerea executivă a întreprinderii, diferende care se aplanau prin intervenţia hotărâtă a acţionarului majoritar – Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS) sau Ministerul Economiei.

Iată că, acum, profitând de faptul că pachetul majoritar de acţiuni a fost transferat de la AVAS la Ministerul Economiei (fapt care va implica şi schimbări în componenţa Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA), compania PCC vrea să-l „decapiteze” pe directorul general Constantin Roibu din fruntea SC Oltchim SA, după 20 de ani de conducere neîntreruptă. La punctul 4 de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, din data de 30 martie 2009, se propun următoarele: „Revocarea lui Constantin Roibu din funcţia de director general al SC Oltchim SA şi numirea ca director general a unei persoane care nu deţine şi funcţia de administrator”.

Adică, în viziunea celor de la PCC SE, directorul general al întreprinderii nu trebuie să facă parte şi din consiliul de administraţie. Concret, acţionarul PCC SE vrea la SC Oltchim SA implementarea unui sistem de administrare dualist. Tot pe ordinea de zi a şedinţei acţionarilor este prevăzută prezentarea de către conducerea executivă a SC Oltchim SA a unui raport privind situaţia actuală a companiei, inclusiv măsurile luate deja sau care se intenţionează a fi luate cu privire la restructurarea companiei, preluarea activităţii de petrochimie a Arpechim Piteşti şi pregătirea companiei pentru privatizare.

Însă, reprezentanţii AVAS prezenţi la şedinţa acţionarilor din 10 octombrie 2008 nu au fost de acord cu propunerea de implementare a unei separări clare între competenţele şi răspunderile organului decizional, consiliul de administraţie, şi organul executiv, managementul societăţii, întrucât atribuţiile sunt separate şi stabilite conform prevederilor Legii societăţilor comerciale 31/1990 şi prin actul constitutiv al SC Oltchim SA. Printre altele, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA are următoarele atribuţii:

asigură şi răspunde de desfăşurarea activităţii economico-financiare a societăţii atât pentru atribuţiile directe cât şi pentru cele încredinţate preşedintelui Consiliului de Administraţie, directorului general şi directorilor executivi; emite decizii cu caracter obligatoriu pentru conducerea operativă şi celelalte structuri ale societăţii; aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acţionarilor; pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării AGA; prezintă adunării generale a acţionarilor, anual, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, bugetul de venituri şi cheltuieli, necesar activităţii societăţii şi, ori de câte ori i se cere, prezintă situaţia economico-financiară a societăţii;

convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ori de câte ori este cazul; aprobă structura organizatorică a societăţii şi a subunităţilor din componenţa acesteia şi regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii şi al subunităţilor, după caz; aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru personalul care are calitatea de gestionar; încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea sau actul constitutiv impun această condiţie;

aprobă delegările de competenţă pentru preşedintele Consiliului de Administraţie care îndeplineşte şi funcţia de director general, în vederea executării conducerii operative a societăţii; aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii şi urmăreşte încadrarea acestora în limitele prevăzute de bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, etc.

Tot în data de 30 martie 2009, acţionarii SC Oltchim SA mai sunt chemaţi să analizeze raportul cuprinzând informaţii suplimentare, faţă de cele prezentate în Adunarea Generală a Acţionarilor din 10 octombrie 2008, referitoare la investiţiile efectuate în perioada 1 ianuarie 1995 – 30 iunie 2008 şi impactul lor asupra profitabilităţii SC Oltchim SA. Totodată, acţionarii combinatului chimici vâlcean sunt chemaţi în aceiaşi zi pentru a li se prezenta de către conducerea executivă un raport asupra: implicării societăţii Prochem Invest SA în orice activităţi legate de SC Oltchim SA; rolului conducerii SC Oltchim SA în administrarea şi activitatea SC Prochem Invest SA; numărul de salariaţi ai SC Oltchim SA care au subscris acţiuni la capitalul social al SC Prochem Invest SA.
Ce ar fi fost OLTCHIM fără Constantin Roibu?
În mare parte, afirmaţiile lui Wojciech Zaremba sunt total false, care nu au nici un suport în realitate.... În primul rând, SC Oltchim SA a reuşit să-şi mărească în ultimii 15 ani cifra de afaceri de peste 8 ori, de la 72 milioane euro (în 1992), la 530 milioane euro (în 2008). Tot în această perioadă, s-au realizat investiţii pentru modernizarea unor capacităţi şi instalaţii de producţie care depăşesc suma de 400 milioane euro, făcând din SC Oltchim SA cea mai modernă unitate de acest fel din România.

Anul trecut, întreprinderea a scăpat de „pietrele de moară” Conservil, Avicola şi FNC Băbeni, cele care trăgeau în jos rezultatele generale financiare ale SC Oltchim SA. În ceea ce priveşte transparenţa, putem spune că SC Oltchim SA este campioană în acest domeniu, punând la dispoziţia acţionarilor şi publicului interesat toate informaţiile de care au nevoie. În plus, PCC are un om în Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA, astfel că Wojciech Zaremba nu poate invoca lipsa de transparenţă. Pe de altă parte, pierderea de 60 milioane euro înregistrată de SC Oltchim SA în 2008 provine din afara activităţii de bază (diferenţe de curs valutar, etc.), întrucât societatea a obţinut un profit EBITDA operaţional de aproape 9 milioane euro în 2008.

De altfel, celebra companie de studii de piaţă şi analize Tecnon OrbiChem a confirmat că „continua modernizare, extindere şi integrare îi va permite Oltchim să devină cel mai integrat producător de PVC din întreaga Europa. Într-o perioadă de criză economică, dezvoltarea Oltchim pentru creşterea eficienţei şi integrare este un factor cheie pentru supravieţuire. O serie de instalaţii din UE se vor închide probabil pentru că sunt prea mici, neintegrate şi nu au făcut investiţii”.

În plus, datorită managementului directorului general dr. ing. Constantin Roibu s-a asigurat supravieţuirea unei mari societăţi din România, s-au asigurat peste 10.000 de locuri de muncă pe orizontală şi verticală, s-au realizat venituri consistente la bugetul local al Râmnicului şi bugetul naţional, modernizarea şi dezvoltarea SC Oltchim SA, s-a asigurat creşterea eficienţei şi a productivităţii muncii (în ultimii ani, a scăzut numărul de angajaţi, pe fondul creşterii cifrei de afaceri), s-a elaborat un amplu program de restructurare şi un ambiţios program de investiţii până în 2015, s-au adus investitori străini importanţi (Linde Gas), au crescut considerabil performanţele echipei de handbal feminin, s-a asigurat până la urmă supravieţuirea unui întreg judeţ....

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe