Obligatii declarative cu termen în luna ianuarie 2009

duminică, 11 ianuarie 2009

1. Obligatii declarative cu termen în luna ianuarie 2009

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea informeaza ca, în luna ianuarie 2009, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele mentionate mai jos.

Pâna la 15 ianuarie 2009:
- Declaratie privind venitul estimat, cod 220, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la data de 31.12.2008.

Pâna la 26 ianuarie 2009:
- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat,cu termen lunar, trimestrial sau semestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2008, trimestrului al IV-lea sau semestrului II, dupa caz, cod 100;
- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligatiile bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale aferente lunii decembrie 2008, trimestrului al IV-lea, sau semestrului II, cod 102;

- Declaratie privind accizele, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii decembrie 2008, cod 103.
Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 300, cu termen lunar si trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2008, respectiv pentru trimestrul al IV-lea cod 300;

- Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, pentru contribuabilii înregistrati în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare în luna precedenta precum si pentru contribuabilii neînregistrati si care nu au obligatia înregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, cod 301;

- Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor, pentru asocierile fara personalitate juridica constituite între contribuabili (persoane juridice straine cu persoane fizice nerezidente; persoane fizice nerezidente asociate cu persoane juridice române) cu termen trimestrial, cod 104;
- Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri,pentru obligatiile de declarare ale trimestrului al IV-lea, cod 390 VIES;

- Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate în România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România - pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2008, cod 224;
- Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, în semestrul II 2008, cod 394;
- Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul II 2008, cod 208, pentru notarii publici;

- Notificare privind cifra de afaceri realizata sub plafonul de 100.000 euro de catre platitorii de TVA, în anul 2008, conform art. 156 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Declaratie privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizata în anul 2009 de catre platitorii de TVA conform art. 147 alin. (9) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Situatia principalilor indicatori realizati din exploatarea jocurilor de noroc, pentru obligatiile trimestrului IV 2008 se depune la ANAF de organizatorii de jocuri de noroc.

Pâna la 31 ianuarie 2009:
- Declaratie de înregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cod 010, se depune pentru schimbarea sistemului de impunere (impozit pe profit/impozit pe venitul microîntreprinderilor) folosit în anul 2009;
- Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, cod 070, se depune pentru schimbarea perioadei fiscale (impozitul pe veniturile din salarii si contributii) folosite în anul 2009;

- Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române, cod 020, se depune pentru schimbarea perioadei fiscale (impozitul pe veniturile din salarii si contributii) folosite în anul 2009;
- Declaratie privind venitul estimat, cod 220, se depune de catre persoanele fizice autorizate care opteaza pentru schimbarea modului de impozitare în sistem real/norma de venit, folosit în anul 2009.

2. In atentia notarilor publici!

Directia Generala a Finantelor Publice informeaza contribuabilii - notari publici - care au obligatia calcularii, încasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ca, pâna la 26 ianuarie 2009, au obligatia sa completeze si sa depuna, la organul fiscal competent, „Declaratia informativa privind impozitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", formular 208.

Atentie! Declaratia va cuprinde tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, supuse impozitarii.

Declaratia se depune semestrial la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial, astfel:
- pâna la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

- ori de câte ori notarul public constata erori în declaratia depusa anterior prin completarea unei declaratii rectificative.
Declaratia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însotita de exemplarul listat pe hârtie, semnat si stampilat, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se poate procura gratuit de la unitatile fiscale sau de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portal ANAF, la adresa www.mfinante.ro/Informatii contribuabili/Declaratii fiscale.

Atentie! Daca, dupa autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni în calcularea si încasarea impozitului, acestea se vor solutiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declara de catre acestia lunar, pâna la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a fost calculat si încasat, în formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", care se depune la administratia fiscala în a carei raza teritoriala se afla biroul notarial.

Plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal încasat în luna precedenta se face pâna la data de 25 a fiecarei luni, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul unic de venituri al bugetului de stat 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" deschis la unitatile Trezoreriei Statului în raza carora sunt înregistrate fiscal birourile notarilor publici.
Codurile IBAN aferente contului 20.47.01.01 sunt publicate pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabililor.

Important! Neîndeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei în termenul legal se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, conform art. 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

3. Declararea si plata impozitului pe profit pentru anul 2008

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea reaminteste contribuabililor ca au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pâna la data de 25, inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii care au efectuat plati trimestriale completeaza pentru impozitul pe profit pe trimestrul IV 2008, formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a si platesc pâna la 26 ianuarie 2009, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2008, urmând ca depunerea declaratiei 101 „Declaratie privind impozitul pe profit"si plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2008, sa se faca pâna la data stabilita ca termen limita pentru depunerea declaratiei, 15 aprilie 2009.

Contribuabilii care definitiveaza pâna la 15 februarie 2009 închiderea exercitiului financiar 2008, depun declaratia anuala de impozit pe profit, cod 101, si platesc impozitul pe profit aferent anului 2008 pâna la 15 februarie 2009. Aceasta categorie de contribuabili nu completeaza impozitul pe profit pentru trimestrul IV 2008 în formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, pe care-l depun pâna pe 25 ianuarie.

Contribuabilii care înceteaza sa existe în cursul anului fiscal au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pâna la data depunerii situatiilor financiare la Registrul Comertului.

Pâna la 15 februarie 2009, au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, inclusiv si de a depune declaratia anuala de impozit pe profit, cod 101, organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe