Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor

duminică, 23 noiembrie 2008

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor

Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. Tichetele cadou se procură de către angajatori de la unităţi emitente şi se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale. Pentru a se înţelege regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor, se are în vedere definirea veniturilor din salarii conform art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 70 din Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora “sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, denumirea veniturilor ori de forma sub care se acordă.

” La stabilirea veniturilor impozabile din salarii se au în vedere şi avantajele primite de persoana fizică, cum ar fi cadourile primite cu diferite ocazii, cu excepţia celor menţionate la art. 55 alin. 4 lit. a din Codul Fiscal ca fiind neimpozabile, în înţelesul impozitului pe venit. Astfel, sunt menţionate ca venituri neimpozabile veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele menţionate mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

Acest plafon se aplică atât darurilor constând în bunuri, cât şi celor în bani, în cazul tuturor angajatorilor de forţă de muncă. În conformitate cu reglementările prezentate se înţelege că nu este impozabilă valoarea tichetelor cadou oferite copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, până la limita maximă de 150 de lei pentru fiecare persoană. Suma care depăşeşte această limită, precum şi valoarea tichetelor cadou acordate salariaţilor cu alte ocazii decât cele menţionate mai sus reprezintă avantaje şi se impozitează potrivit prevederilor art. 57 din Codul Fiscal.

Modificări privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Legea nr. 264/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 767/2008, s-au adus modificări Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Potrivit acestor modificări, se încadrează la excepţii de la dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Modificarea constă în faptul că activitatea de comerţ ocazional cu produse agricole, altele decât cele autohtone, nu mai este exceptată de la utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale. Se abrogă obligativitatea agenţilor economici de a înregistra banii personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de administratorul unităţii într-un registru special întocmit în acest sens şi de a introduce, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului şi, implicit amenda pentru nerespectarea acestei obligaţii. De asemenea în activitatea de transport în regim de taxi, nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, nu va mai fi sancţionată contravenţional.

Corectarea erorilor în cazul bonurilor fiscale Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte operatorilor economici (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderile individuale), care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie, că sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. În cazul în care, la emiterea bonurilor fiscale s-au comis greşeli, din diverse motive (preţuri eronate, cantităţi în plus/în minus etc.), trebuie să se corecteze sau să se anuleze înregistrarea unei operaţiuni, după emiterea bonului fiscal, prin întocmirea unei documentaţii.

Aceasta trebuie să cuprindă obligatoriu: - sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia; - decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii; - copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal; - nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată. Important! Documentaţia nu trebuie transmisă administraţiei fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi operatorii economici.

Specializare in resurse umane

În perioada 24-28 noiembrie a.c., în organizarea Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, se vor desfăşura două cursuri destinate formatorilor pentru utilizatorii de resurse umane, respectiv de salarii. Cursurile constituie componenta „Migraţia aplicaţiilor de resurse umane şi salarii” a Proiectului Phare „Creşterea nivelului de integrare a noilor sisteme IT şi telecomunicaţii”. În două serii, la Călimăneşti, lucrători din cadrul a serviciilor resurse umane şi salarizare de la 20 de direcţii generale ale finanţelor publice judeţene se vor perfecţiona în gestionarea problematicii resurselor umane şi salarii. Cursul va fi moderat de experţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe