Consiliul Judeţean a câştigat procesul pentru terenul de sub... CJ Vâlcea

miercuri, 26 noiembrie 2008

Consiliul Judeţean a câştigat procesul pentru terenul de sub... CJ Vâlcea


• instanţa de judecată obligă Ministerul Internelor să promoveze un proiect de hotărâre de guvern, privind transmiterea terenului în suprafaţă de 2.340 mp în domeniul public şi administrarea CJ Vâlcea

De mai mult timp, Consiliul Judeţean Vâlcea se judecă cu Prefectura Vâlcea pentru un teren pe care se află amplasată clădirea... CJ Vâlcea. Cauza are ca obiect acţiunea formulată de Consiliul Judeţean Vâlcea, privind obligarea Ministerului Internelor să promoveze proiectul de hotărâre a guvernului, iniţiat de CJ Vâlcea, pentru transmiterea terenului aferent sediului din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Vâlcea în domeniul public al Consiliului Judeţean Vâlcea.

Prin Sentinţa nr. 151/F-C pronunţată în data de 29.10.2008, Curtea de Apel Piteşti a admis acţiunea formulată de Consiliul Judeţean Vâlcea şi a obligat Ministerul Internelor şi Reformei Administrative să promoveze proiectul de hotărâre a guvernului privind transmiterea terenului în suprafaţă de 2.340 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 1-T, aferent corpului B al Palatului Administrativ din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Anul trecut, Instituţia Prefectului Vâlcea a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 90 din 29.06.2007 privind solicitarea de trecere a terenului aferent sediului CJ Vâlcea din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului în domeniul public al Consiliului Judeţean Vâlcea. Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, CJ Vâlcea a formulat acţiune la Curtea de Apel Piteşti, în contradictoriu cu Guvernul României, pentru anularea poziţiei 39 din anexa la această hotărâre, poziţie care cuprindea: subsol, parter plus 8 etaje, suprafaţă construită – 2.326 mp, teren aferent – 7.386 mp, garaj – 300 mp respectiv, imobile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Judeţean Vâlcea şi aparatul propriu al acestuia, pe considerentul că aceste bunuri imobile aparţin domeniului public de interes judeţean.

Prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie – Secţia contencios administrativ, nr. 1100 din 04.12.1995 s-a admis recursul Consiliului Judeţean Vâlcea împotriva Sentinţei civile nr. 67/F din 22.03.1995 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia civilă şi de contencios administrativ, s-a casat sentinţa atacată, în sensul că s-a admis acţiunea Consiliului Judeţean Vâlcea şi s-a anulat Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, poziţia 39 din anexă. Având în vedere Decizia nr. 1100/1995 a Curţii Supreme de Justiţie, prin care s-a anulat poziţia 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994, s-a recunoscut irevocabil că, imobilele prevăzute la această poziţie sunt bunuri de interes public judeţean.

Faţă de această situaţie Consiliul Judeţean Vâlcea a inventariat aceste imobile: „Teren sediu Consiliul judeţean” şi „Clădire Consiliul judeţean – Sediu administrativ” în domeniul public al judeţului. În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21.12.1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 a fost atestat domeniul public al judeţului Vâlcea, imobilele „Teren sediu Consiliul judeţean” şi „Clădire Consiliul judeţean – Sediu administrativ”, fiind cuprinse în Anexa nr. 1 la această hotărâre, la poziţiile 6 şi 668. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 64 din 30.04.2007 s-a modificat anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21.12.1999, de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul radierii poziţiei – „Teren sediu Consiliul judeţean”.

Această radiere a fost motivată de faptul că, Prefectul Judeţului Vâlcea a solicitat Curţii de Apel Piteşti anularea poziţiei 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21.12.1999, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cea referitoare la „Teren sediu Consiliul judeţean”, fără a solicita şi radierea poziţiei – „Clădire Consiliul judeţean – Sediu administrativ”. Prin Decizia nr. 377 din 31.01.2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie – Secţia de contencios administrativ a fost admis recursul declarat de Prefectul Judeţului Vâlcea împotriva Sentinţei nr. 12/F/C din 09.02.2000 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia comercială şi de contencios administrativ, în sensul că instanţa de judecată a anulat pct. 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21.12.1999, cu modificările şi completările ulterioare, la care figurează imobilul „Teren sediu Consiliul judeţean”.   

Având în vedere că imobilul – „Clădire Consiliul judeţean – Sediu administrativ” aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea se impunea ca şi terenul aferent acestei clădiri să aparţină tot domeniului public al judeţului. Precizăm că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 90 din 29.06.2007, a cărei revocare s-a cerut de către Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, s-a solicitat trecerea terenului aferent sediului Consiliului Judeţean Vâlcea, în suprafaţă de 2.340 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1T, din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe