|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Majorare spectaculoasă a afacerilor la COZIA FOREST 

• Nicolae Barbu are motive să fie fericit:

Majorare spectaculoasă a afacerilor la COZIA FOREST

Societatea condusă de Nicolae Barbu – COZIA FOREST – a reuşit în primele şase luni din acest an să-şi majoreze cifra de afaceri de peste şase ori comparativ cu aceiaşi perioadă a anului trecut, la aproape 2 milioane lei (20 miliarde lei vechi). Veniturile din exploatare şi cifra de afaceri au înregistrat creşteri semnificative faţă de perioadă anterioară ca urmare a punerii în funcţiune anul trecut a celor două linii de fabricaţie a cherestelei la Sectorul Forestier Băbeni, linii care au funcţionat la capacitate începând cu 1 ianuarie 2008.

Recent, acţionarii COZIA FOREST au discutat despre propunerea de aprobare a prelungirii limitei de creditare a societăţii în cuantum de 1 milion lei şi a garanţiei creditului, respectiv ipotecă de rangul I asupra proprietăţii imobiliare constituită din „Sediu firmă” şi a terenului aferent în suprafaţă de 3.100 mp, contractată cu Banca Comercială Română – Sucursala Vâlcea, pe o perioadă de creditare de 12 luni.

În urma unei analize efectuate la COZIA FOREST, un auditor independent a apreciat ca pozitivă măsura întreprinsă de conducerea societăţii cu privire la sistarea activităţii în sectorul Brezoi, disponibilizarea bunurilor şi concentrarea desfăşurării activităţii în sectorul Băbeni, aceasta fiind una din soluţiile benefice pentru crearea premiselor de asigurare a continuităţii activităţii întreprinderii şi evitarea falimentului.

În scopul obţinerii unor rezultate pozitive în anul 2008, auditorul financiar SC Nicom NS SRL Râmnicu Vâlcea a formulat câteva recomandări care să fie aplicate de COZIA FOREST. Astfel, se solicită următoarele: organizarea procesului de producţie în cadrul sectorului Băbeni prin folosirea optimă a capacităţii celor două linii de fabricaţie cherestea, date în folosinţă în anul 2007, asigurându-se realizarea unor venituri acoperitoare costurilor necesitate, cu un rezultat financiar pozitiv de minim 300.000 lei; vânzarea activelor nebeneficiare din sectoarele Călimăneşti, Brezoi, Voineasa şi folosirea fondurilor pentru modernizarea şi diversificarea producţiei în sectorul Băbeni;

urmărirea încadrării în normele de muncă şi costurile programate, astfel încât la toate nivelele să se desfăşoare activitatea într-un spirit de responsabilitate faţă de rezultatele financiare, pentru ca la finele anului 2008 să se poată raporta realizarea unui profit semnificativ; găsirea soluţiilor de recuperare a creanţelor de la debitorul PAS Cozia Forest SA, în sumă de 63.000 lei, sume avansate de societate pentru achitarea datoriilor derivate din contractul încheiat cu FPS, rămase neachitate la 31 decembrie 2007; crearea unui sistem optim de analiză şi urmărire a încasării creanţelor de la clienţii restanţi şi debitori, prin participarea compartimentelor contabilitate şi juridic, pentru evitarea înregistrării de pierderi ca urmare a producerii unor evenimente (insolvabilitatea clienţilor şi prescrierea dreptului la acţiune).

În prezent, structura acţionariatului de la întreprindere este următoarea: Asociaţia Salariaţilor şi Membrilor Conducerii Societăţii deţine 30% din acţiuni, AVAS are 25% din acţiuni, iar restul titlurilor aparţin micilor acţionari.

În primul semestru din acest an, preţul de achiziţie a materiei prime (buşteni pentru industrializare) a înregistrat o creştere permanentă datorită scumpirii carburanţilor. Preţul bun obţinut în semestrul I la vânzarea cherestelei de fag în valută a fost estompat de scăderea vertiginoasă a cursurilor de revenire pe piaţa valutară, preţul obţinut în lei fiind de multe ori sub costul de producţie.

Pentru rentabilizarea activităţii COZIA FOREST, Nicolae Barbu consideră că sunt necesare următoarele măsuri: mărirea volumului de marfă fabricată la Sectorul Forestier Băbeni (cherestea, parchet, mic mobilier); realizarea de sortimente superioare din punct de vedere calitativ pentru obţinerea de preţuri de vânzare corespunzătoare; obţinerea de venituri suplimentare prin închirierea spaţiilor şi suprafeţelor de teren disponibile.

Leave a Response