|miercuri, septembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Constantin Roibu propune limitarea salariilor la directorii din OLTCHIM 

Constantin Roibu propune limitarea salariilor la directorii din OLTCHIM

 

Propunere fără precedent lansată de directorul general al OLTCHIM, Constantin Roibu, pentru a fi dezbătută şi aprobată în şedinţa AGA din 10 octombrie: acţionarii sunt chemaţi să instituie plafoane minime şi maxime ale salariilor şi indemnizaţiilor persoanelor din conducerea combinatului chimic. În cadrul OLTCHIM, remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este determinată prin hotărâre a adunării generale ordinare a acţionarilor. În acest moment, indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită la nivelul a 20% din remuneraţia directorului general. 

 

Membrii consiliului de administraţie nu au remuneraţii suplimentare, altele decât indemnizaţia de administrator stabilită prin hotărârea AGA. Remuneraţia directorului general Constantin Roibu a fost aprobată în şedinţa adunării generale a acţionarilor din data de 06.07.2007, când s-a aprobat contractul de mandat, în conţinutul căruia a fost precizată valoarea acestei remuneraţii. În aceeaşi şedinţă, s-a mandatat CA să negocieze şi să semneze contractul de mandat cu directorul general. Conform prevederilor din actul constitutiv al OLTCHIM, remuneraţia directorilor societăţii este stabilită de către preşedintele consiliului de administraţie – director general, ca atribuţie a acestuia. 

 

Actul constitutiv al OLTCHIM nu prevede limite minime sau maxime pentru remuneraţia administratorilor, remuneraţiile suplimentare ale administratorilor sau salariile directorilor societăţii. Până în acest moment adunarea generală a acţionarilor OLTCHIM nu a stabilit asemenea limite. Rămâne la latitudinea acţionarilor stabilirea unor asemenea limite în şedinţa din data de 10 octombrie 2008. Pentru o asemenea opţiune, buletinele de vot vor cuprinde, la acest punct de pe ordinea de zi, opţiuni de vot după cum urmează: aprobarea limitelor minime şi maxime pentru remuneraţia directorului general, pentru membrii consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice, şi pentru directorii societăţii.

 

Constantin Roibu, preşedintele şi directorul general al combinatului chimic OLTCHIM, are un venit anual de 190.000 de euro. Deşi 2007 nu a fost un an bun pentru OLTCHIM, compania înregistrând pierderi de 28,7 milioane de euro, salariul şefului pe anul trecut este comparabil cu salariile managerilor din sectorul privat. Peste 51.000 de euro din venitul total al lui Roibu provin din salariul pe care acesta îl câştigă ca director general şi din indemnizaţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie. 

 

La acestă sumă se adaugă aproximativ 36.400 de euro din indemnizaţiile aferente poziţiilor pe care le ocupă în consiliile de administraţie a mai multor companii din grupul OLTCHIM. Însă, partea cea mai consistentă a venitului acestuia, de 102.000 de euro, provine din drepturi de proprietate intelectuală cedate companiei. Constantin Roibu este cel mai longeviv manager din România. Acesta deţine funcţia de preşedinte al OLTCHIM din anul 1991.

 

În primăvara acestui an, pentru a eficientiza activitatea de conducere a societăţii OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea, consiliul de administraţie al întreprinderii, la propunerea directorului general, Constantin Roibu, a aprobat următoarele modificări în conducerea executivă: pentru postul de director general adjunct, cu preluarea atribuţiunilor directorului tehnic, a fost nominalizat Gheorghe Balint; în postul de director Direcţie Producţie, ocupat de Gheorghe Balint, a fost numit Radu Olaru; postul de director Divizie Agroalimentară, ocupat de Dorel Barbu, a fost desfiinţat ca urmare a vânzării activelor Avicola Băbeni, FNC Băbeni şi Suinprod Băbeni.

 

Leave a Response