|miercuri, septembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Bani pentru 20 de primării vâlcene 

Bani pentru 20 de primării vâlcene

Consiliul Judeţean întrunit marţi, 30 septembrie, a avut ca punct principal pe ordinea de zi repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Vâlcea şi din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură, care neseită cofinanţare locală, pe anul 2008.

Astfel, consilierii judeţeni au aprobat repartizarea sumei de 3 867.000 lei din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, din sumele defalcate din taxa  pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, şi suma de 2 225.000 lei, din cota de 22%, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea.

20 de primării vâlcene primesc bani pentru modernizare drumuri, reţea canalizare şi epurare ape uzate menajere, construcţie grădiniţă, construcţie sediu primărie şi multe altele.  

Ocnele Mari primeşte bani pentru gaze, iar Câinenii pentru Dezvoltarea Comunităţii Rome

Primăria Scundu solicită fonduri privind asigurarea contribuţiei Locale reprezentând cofinanţarea în realizarea proiectului „Extindere şi modernizare sediu primărie”. Suma necesară realizării cofinanţării este de 600.000 lei şi a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Scundu. Consilierii judeţeni au aprobat ca în bugetul acestei primării să intre suma de 450.000 lei. De asemenea, Primăria oraşului Ocnele Mari solicită acordarea unui sprijin financiar în sumă de 760 .000 lei pentru asigurarea contribuţiei locale la realizarea următoarelor proiecte prevăzute în strategia de dezvoltare a oraşului Ocnele Mari 2008-2013.

Din aceşti bani, 60 .000 lei reprezintă cofinaţarea în realizarea obiectivului „Introducere apă potabilă pe strada Albinelor din localitatea componentă Slătioarele”, 250.000 lei reprezintă cofinanţare în realizarea obiectivului „Reîntregime coloană de apă potabilă între staţia de pompe şi bazinul Popescu”, 450.000 lei reprezintă cofinanţare în realizarea obiectivului „Continuare investiţie introducere gaze naturale în oraşul Ocnele Mari”. În bugetul Ocnelor Mari a intrat suma de 508.000 lei. Primăria Câineni a fost mai norocoasă decât celelalte primării.

A cerut acordarea unui sprijin financiar în valoare de 139.000 lei pentru asigurarea contribuţiei locale în realizarea următoarelor obiective: 39.000 lei reprezintă cofinanţarea în realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea Comunităţii Rome din Valea Urii- Câineni” , 100.000 lei pentru reţeaua de canalizare şi epurare a apei uzate menajere, modernizare şi asfaltare uliţe săteşti, restaurare monument istoric Cruce comemorativă general David Praporgescu 1916-1918 în comuna Câineni”.  Pentru asfaltarea DC 62 Vlădeşti-Valea Ursului din comuna Vlădeşti a fost repartizată suma de 300.000 lei, rămânând ca în următoarea perioadă să se deconteze diferenţa necesară pentru finalizarea investiţiei, până la 435.000 lei.  

Infrastructura pe locul 1 la accesare de fonduri

Comuna Buneşti a primit suma de 400.000 lei pentru cofinanţarea în realizarea proiectului de modernizare DC 167 Buneşti-Păuşeşti Măglaşi. Oraşul Horezu primeşte suma de 457.000 lei din partea consilierilor judeţeni pentru implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă şi care se regăsesc în Strategia de dezvoltare economico-socială a localităţii pe perioasa 2008-2013. Alţi 150.000 lei intră în bugetul acestui oraş pentru susţinerea unui proiect Phare pentru reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu.

Pentru comuna Diculeşti a fost aprobată suma de 400,00 .000 lei pentru alimentarea cu apă şi canalizare. Comuna Prundeni primeşte suma de 290.000 lei pentru „Înfiinţarea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor” şi „Colectare selectivă a deşeurilor în comuna Prundeni”.

Poduri şi modernizare grădiniţă

În comuna Voiceşti, în prezent se derulează un proiect de reabilitare şi moderbnizare sediu primărie Voiceşti şi baza sportivă Voiceşti, pentru care s-a aprobat de către CJ suma de 400.000 lei. De asemenea, în localităţile Bălceşti, Brezoi, Galicea şi Fârtăţeşti se află în derulare mai multe proiecte de „Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară”. Consilierii judeţeni au aprobat repartizarea sumelor de 200.000 lei pentru primăria Bălceşti, 100.000 lei pentru Brezoi, 200.000 lei pentru Primăria Galicea şi 400.000 lei pentru Fârtăţeşti. 

Primăria comunei Livezi primeşte 185.000 lei pentru construcţia unui pod peste râul Olteţ în satul Părăuşani, în timp ce Comuna Mădulari primeşte suma de 300.000 lei pentru continuarea şi finalizarea obiectivului de investiţii la sediul primăriei Mădulari. Pentru demararea Centrului de Convenţii şi expoziţii Nord Oltenia Călimăneşti, acest oraş are obligaţia să plătească către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor suma de 331.000 lei. Racoviţa a solicitat CJ-ului 58 .000 lei reprezentând contribuţia locală pentru asigurarea cofinanţării în realizarea proiectului integrat „Dezvoltarea comunităţii rome din cătunul Bolovanu, sat Balota”. Primăria Făureşti a transmis CJ-ului un memoriu privind construirea şi modernizarea Grădiniţei Făureşti, pentru care e necesară suma de 300.000 lei, sumă deja repartizată în bugetul primăriei.

La Laloşu primarul se confruntă cu o mare problemă. Nu are sediu la primărie, iar pentru acest an a fost aprobată suma de 300.000 lei pentru realizarea acestui obiectiv. Şi Comuna Popeşti primeşte bani, pentru realizarea mai multor obiective şi anume poduri, podeţe, punţi pietonale şi prag de fund în comuna Popeşti, modernizare sediu Primărie, precum şi modernizare şi asfaltare drum comunal Valea Plopii, pentru care a fost aprobată suma de 200.000 lei.

Leave a Response