|vineri, aprilie 16, 2021
  • Follow Us!

Vâlcenii au sponsorizat entităţile nonprofit cu sume mai mari cu 53% faţă de anul precedent 

Vâlcenii au sponsorizat entităţile nonprofit cu sume mai mari cu 53% faţă de anul precedent

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, în acest an, 17.338 de contribuabili şi-au exprimat opţiunea, prin depunerea formularului cod 230, pentru redirecţionarea sumei de până la 2% din impozitul anual aferent veniturilor obţinute în anul 2007, de la bugetul de stat către entităţile nonprofit (asociaţii, fundaţii, unităţi de cult etc.), care s-au înfiinţat şi funcţionează în condiţiile legii.


Faţă de anul anterior, în 2007, numărul vâlcenilor care şi-au exprimat opţiunea de sponsorizare a unei entităţi nonprofit a crescut de la 12.905 la 17.338, respectiv cu 34,35%, suma totală fiind de 758.253 lei, mai mare cu 53% faţă de cea în anul precedent.


Acţiunea de virare a 2% din impozitul pe venitul anual este în prezent în curs de derulare, personalul fiscal cu atribuţii în domeniu fiind preocupat pentru respectarea opţiunilor contribuabililor şi rezolvarea operativă a situaţiilor în care au fost completate incorect sau incomplet datele de identificare ale entităţilor nonprofit.

în atenţia unităţilor administrativ-teritoriale!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că pe website-ul instituţiei, www.finantevalcea.ro, la categoria Trezorerie, subcategoria Bugete locale, a fost publicată Decizia nr. 168 referitoare la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 şi a estimărilor pentru anii 2010-2012 cu anexele aferente.

Reamintim ordonatorilor principali de credite că, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, au obligaţia să întocmească, să aprobe bugetul local şi să-l depună la DGFP Vâlcea – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, în vederea centralizării şi transmiterii la Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Leave a Response