|miercuri, ianuarie 27, 2021
  • Follow Us!

Vâlcea: 83 de milioane de lei recuperate prin executare silită 

Vâlcea: 83 de milioane de lei recuperate prin executare silită

În acest an, în judeţul Vâlcea, peste 84% din sumele încasate la bugetul consolidat al statului s-au realizat prin plăţi voluntare, fapt care atestă îmbunătăţirea comportamentului fiscal al contribuabililor. Cu toate acestea sunt însă şi contribuabili care au înregistrat datorii faţă de stat de peste 129 de milioane de lei. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, în temeiul prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a publicat lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante pe website-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, iar prin structurile cu atribuţii în domeniu, le-a aplicat datornicilor măsurile de executare silită prevăzute de Codul de Procedura Fiscală – somaţii, popriri bancare şi terţi, sechestre bunuri mobile/imobile, modalităţi prin care au fost încasate la bugetul general consolidat al statului peste 83 milioane lei.

De asemenea, în acest an, potrivit Legii nr. 85/2006, a fost deschisă procedura insolvenţei la 73 de contribuabili care înregistrau restanţe faţă de bugetul statului în sumă de 40,6 milioane lei.

„Sunt în curs de finalizare măsurile de executare silită pentru stingerea şi a celorlalte debite restante, iar în perioada următoare vom acorda atenţie sporită pentru recuperarea obligaţiilor neachitate la bugetul general consolidat al statului atât în cazul contribuabililor persoane fizice, cât şi celor juridice, aplicând cu fermitate măsurile de executare silită reglementate de Codul de Procedură Fiscală” – a declarat ec. Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea.

Obligaţii declarative cu termen în luna septembrie 2008

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, până la sfârşitul lunii septembrie 2008, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 15 septembrie 2008, inclusiv:
– Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2008 care se depune de societăţile comerciale.

Până la 25 septembrie 2008, inclusiv:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100 cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2008;
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, formular 102 cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale aferente lunii august 2008;
– Declaraţia privind accizele, formular 103, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii august 2008;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, se depune de plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna calendaristică pentru luna august 2008;
– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, formular 301 pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă;
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, formular 224.

Termene plăţi anticipate

Contribuabilii care obţin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere si în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole şi altele asemenea, impuşi la normă de venit au obligaţia să efectueze plăti anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţi agricole la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului până la 1 septembrie 2008.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, profesii libere),din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole impuşi în sistem real, cu excepţia impozitului pe veniturile din arendare au obligaţia să efectueze plăti anticipate aferente trimestrului III 2008 la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului până la 15 septembrie 2008.

În judeţul Vâlcea, 2.012 de persoane fizice şi juridice au solicitat calcularea taxei pe poluare

Până la 26 august a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a primit 2.012 de cereri pentru calcularea taxei pe poluare din care au fost rezolvate operativ 2.007 de cereri.

De asemenea, contribuabilii vâlceni au depus şi 1.116 de cereri de restituire a diferenţei între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pe poluare pentru autovehicule, dintre care au fost rezolvate 839, restul urmând să fie rezolvate în termenul legal de 45 de zile de la înregistrare.

Leave a Response