|vineri, ianuarie 15, 2021
  • Follow Us!

Ion Cîlea ignoră avertismentele prefectului Radu Renga 

• În privinţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean,

Ion Cîlea ignoră avertismentele prefectului Radu Renga

La mijlocul lunii iulie, prefectul Radu Renga a remis conducerii Consiliului Judeţean Vâlcea o adresă prin care atrăgea atenţia că la constituirea comisiilor CJ petrecută în urmă cu o lună, s-a încălcat legislaţia în vigoare. În caz că nu se remediază urgent situaţia, prefectul Radu Renga ameninţă că va acţiona Consiliul Judeţean Vâlcea la instanţa de contencios administrativ. „Procedându-se la verificarea legalităţii actelor administrative comunicate de dumneavoastră se constată că Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 6/30.06.2008, privind aprobarea domeniilor de activitate în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi componenţa acestora este nelegală.

Potrivit Legii nr. 215/2001, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor. În speţă, nu aţi respectat prevederile regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, în vigoare la data adoptării hotărârii, care nu prevede modalitatea de vot secret la organizarea comisiilor de specialitate, situaţie în care trebuiau aplicate întocmai prevederile OG 35/2002. Conform art. 17 din OG 35/2002, numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri se stabileste de către Consiliul Judeţean, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri avându-se în vedere pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Vă solicitam reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean în conformitate cu prevederile legale, în termen de 10 zile de la primirea prezentei pentru a se evita atacarea la  instanţa de contencios administrativ. În caz contrar vom acţiona la instanţa de contencios administrativ”, se mai precizează în adresa prefectului Radu Renga.

Leave a Response