|luni, ianuarie 18, 2021
  • Follow Us!

BREASLA FINAN├×IŞTILOR PIERDE UN MARE SPECIALIST: ION TRANDAFIR 

BREASLA FINAN├×IŞTILOR PIERDE UN MARE SPECIALIST: ION TRANDAFIR

Marţi, 12 august a.c., a trecut la cele veşnice ec. ION TRANDAFIR, director executiv adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea.

Destinul a ales comuna Cotmeana, din judeţul Argeş, ca început şi sfârşit ale vieţii celui care a fost Ion Trandafir.
A trăit intens şi s-a stins fulgerător la numai 54 de ani când mai avea atâtea de înfăptuit şi de oferit familiei şi celor din jur.

După absolvirea Liceului Economic şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti, la repartiţie, în anul 1978, a ales Vâlcea, intrând în breasla economiştilor la Întreprinderea de Utilaj Chimic şi Forjă Râmnicu-Vâlcea, după care, în 1989, a continuat activitatea la Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei Meşteşugăreşti. În anul 1990, s-a transferat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, instituţie care avea să-i devină a doua familie.

Probitatea profesională, aptitudinile de manager şi experienţa dobândită de-a lungul anilor l-au răsplătit cu promovarea în funcţii de mare răspundere, parcurgând treptele de la şef de birou până la director executiv adjunct al DGFP Vâlcea, funcţie pe care a îndeplinit-o cu loialitate şi rezultate remarcabile vreme de 14 ani.

Părinte şi soţ deosebit, lasă în urmă o familie unită, care i-a fost alături la bine şi la greu, căreia i-a dedicat tot ce a avut mai bun şi mai frumos.

De-o colegialitate desăvârşită, conducător cu un caracter puternic, integru, într-o perioadă de transformări structurale, sfătuitor şi îndrumător apropiat multora, şi-a câştigat aprecierea şi respectul celor care l-au cunoscut, atât pentru calităţile de profesionist de excepţie, cât mai ales pentru echilibrul şi eleganţa dovedite în relaţiile interumane.

Ca dascăl, la catedră, a format generaţii de economişti care vor păstra vie în memorie imaginea DOMNULUI ION TRANDAFIR.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Colectivul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea

Leave a Response