|sâmbătă, ianuarie 23, 2021
  • Follow Us!

Activitate blocată la Consiliul Judeţean Valcea 

Opera bolşevicului Dumitru Persu:

Activitate blocată la Consiliul Judeţean

• Prefectul a atacat componenţa comisiilor la Tribunal

Consiliul Judeţean Vâlcea nu mai poate adopta în prezent nici o hotărâre după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, prefectul judeţului, Radu Renga, a atacat în contencios administrativ hotărârea prin care fusese stabilită componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul acestuia.

Două adrese fără răspuns

Înainte de a decide să apeleze la instanţă, prefectul a transmis două adrese conducerii CJ Vâlcea, prin care atrăgea atenţia că hotărârea de constituire a comisiilor de specialitate contravine prevederilor legale, adrese care au fost ignorate. Prefectul a constatat că patru dintre comisiile de specialitate au fost constituite „cu încălcarea flagrantă a Legii 215/2001 şi a Ordonanţei de Guvern 35/2002, care prevăd că alcătuirea comisiilor de specialitate se face respectându-se configuraţia politică şi ponderea fiecărui grup de consilieri, aşa cum au rezultat din alegeri”.

Prefectul a cerut prin adresele transmise la CJ Vâlcea anularea componenţei comisiilor şi stabilirea acestora conform legii, dar consilierii judeţeni au decis, prin vot, să respingă avertismentul şi solicitarea prefectului. Conform legii, atacarea în contencios administrativ a hotărârii de consiliu duce în mod automat la suspendarea acesteia până la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţa de judecată. Prin urmare, toate cele opt comisii de specialitate îşi încetează activitatea, iar proiectele de hotărâre iniţiate de conducerea CJ Vâlcea, nemaiavând avizul comisiilor, nu vor mai putea fi supuse la vot în şedinţe de plen.

Pot îndrepta greşeala

În opinia prefectului, „cea mai bună cale pentru rezolvarea situaţiei ar fi organizarea unei şedinţe extraordinare a CJ Vâlcea, în care să se stabilească o nouă componenţă a comisiilor de specialitate, în aşa fel încât fiecare din cele trei partide să fie reprezentat, în mod legal, în toate comisiile. În felul acesta, situaţia ar fi rezolvată. Nu eu îi blochez, ci ei se blochează, nerespectând legea. „După alegerile locale din 01. 06.2008, Consiliul Judeţean Vâlcea a procedat la 30.06.2008 şa aprobarea domeniilor de activitate în care se organizează comisiile de specialitate şi componenţa acestora.

Actul administrativ a fost adoptat cu încălcarea prevederilor art. 54, alin. 6 din Legea 215/2001, conform căreia organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor.

Mai mult, nu s-au respectat prevederile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, care nu prevedea modalitatea de vot secret la organizarea comisiilor de specialitate. De asemenea, nu există o reglementare potrivit căreia vicepreşedinţii CJ sunt exceptaţi să facă parte din comisiile de specialitate” – se menţionează în sesizarea transmisă Tribunalului Vâlcea, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. 

Leave a Response