|luni, ianuarie 25, 2021
  • Follow Us!

206 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice – publicate pe Internet 

206 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice – publicate pe Internet

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003, a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 30 iunie 2008 şi neachitate până la data publicării.
Cei interesaţi pot consulta lista pe website-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor la adresa
http://anaf.mfinante/wps/portal, categoria „Contribuabili”, subcategoria „Informaţii”.

I. La bugetul general consolidat au fost publicaţi 206 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 30 iunie 2008 restanţe de 26,06 mil. lei.
La bugetul de stat au fost publicaţi 192 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 21,20 mil. lei, care se află în următoarele situaţii:
– 185 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale bugetului de stat de 21,13 mil. lei;
– 7 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru suma de 0,07 mil. lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 152 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 3,64 mil. lei, din care:
– 145 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 3,47 mil. lei;
– 7 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,17 mil. lei.
Obligaţiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 1,09 mil. lei şi provin de la 148 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:
– 140 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 1,00 mil. lei;
– 8 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,09 mil. lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor de şomaj au fost publicaţi 144 contribuabili mici şi mijlocii care înregistrează obligaţii restante de 0,13 mil. lei, în structura:
– 136 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante de 0,12 mil. lei;
– 8 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,01 mil. lei.

II. La 30 iunie 2008, marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au înregistrat restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

III. Nu au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate potrivit Legii nr. 346/2004, modificată; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile de atac prevăzute de lege.

IV. Următoarea actualizare se va face până la 31 octombrie 2008, pentru debitele restante la 30 septembrie 2008, conform art. 13 din Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

Leave a Response