|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Urban scumpeşte, scumpeşte şi nu se mai opreşte 

Urban scumpeşte, scumpeşte şi nu se mai opreşte

 Societatea Urban a solicitat Consiliului Municipal majorarea tarifului practicat pentru activitatea de salubrizare. Societatea care deţine monopolul în acest domeniu scumpeşte aproape lunar tarifele. Râmnicenii trebuie să înghită pe nemestecate pofta de îmbogăţire rapidă a patronilor de la societatea de salubritate din Râmnic.

Motivaţia solicitării este o chichiţă juridică: că la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, legislaţia specifică nu prevedea că activitate componentă a serviciului şi pe cea de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice). Astfel, consilierii municipali au aprobat fără să crâcnească ca începând cu 1 iulie 2008 tariful practicat de Urban să fie de 13,15 euro de persoană pe an, la care se adauga TVA. De menţionat că până acum râmnicenii plăteau 11,70 euro pe an, la care se adăuga TVA. Uşurel, uşurel, până la sfârşitul anului, tarifele se vor ridica la suma de 15 euro/persoană.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response