|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Taxa auto 

Documente necesare pentru stabilirea diferenţei între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule achitată şi taxa pe poluare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, stabilirea diferenţei între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule achitată şi taxa pe poluare trebuie să depună la administraţia finanţelor publice unde au îşi au domiciliul sau sediul social următoarele documente:

– cerere de restiutire (model tipizat aprobat prin HGR nr. 686/2008);
– documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv: chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz (în original sau copie);
– Cartea de identitate a vehiculului (copie şi original), din care să rezulte emisia de CO2 (pentru autovehiculele Euro 3, 4, 5 şi 6) şi/sau filtru de particule;
– Certificatul de înmatriculare (copie şi original);
– documentul din care să rezulte data primei înmatriculări – traducere legalizată în limba română – (neprezentarea acestui document duce la calcularea taxei pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de până la o lună.
Pentru societăţile de leasing se anexează în copie conformă cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi a Cărţii de identitate a vehiculului şi a Certificatului de înmatriculare;
Termenul de soluţionare a cererii este de 45 zile calendaristice, conform art. 70 din Codul de Procedură Fiscală.
Atenţie! Originalele documentelor se restituie proprietarului ulterior verificării conformităţii.

Leave a Response