|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Se pregăteşte detronarea directorului RAJDP Vâlcea 

• Nicolae Vălimăreanu, un liberal care nu intră în calculele alianţei PSD – PD-L de la Consiliul Judeţean

Se pregăteşte detronarea directorului RAJDP Vâlcea

Se pare că în şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea care se va desfăşura la sfârşitul acestei luni, se va supune spre aprobare noua componenţă a Consiliului de Administraţie de la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Fiind o regie în subordinea Consiliului Judeţean, este firesc ca noii consilieri să vrea să-şi impună oamenii în conducerea întreprinderii, cu atât mai mult cu cât, în anii următori, volumul de lucrări de întreţinere a drumurilor comunale şi judeţene va creşte spectaculos.

Însă, mai mult ca sigur, noua alianţă care s-a format la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea între PSD şi PD-L nu se va opri aici, iar următorul pe lista de „disponibilizaţi” va fi chiar directorul Nicolae Vălimăreanu, un liberal cu acte în regulă. Cert este că în laboratoarele PSD şi PD-L se lucrează la „portretul robot” al viitorului şef de la Regia de Drumuri, iar acesta mai mult ca sigur nu este din barca Partidului Naţional Liberal. Începând cu data de 1 noiembrie 2007, Nicolae Vălimăreanu a fost numit în funcţia de director general al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.

Acesta a deţinut timp de peste 6 luni funcţia de director general interimar, după demisia fostului director, Otto Cremarenco. În data de 4 octombrie, o comisie formată din trei funcţionari publici şi doi consilieri judeţeni l-a examinat pe candidatul Nicolae Vălimăreanu, toţi cinci acordându-i nota maximă de 10.

Mandatul de director general interimar al lui Nicolae Vălimăreanu expirase, astfel că s-au căutat soluţii pentru desemnarea acestuia în funcţia de director general. Vechiul Consiliu Judeţean a adoptat în primăvara acestui an propunerea de stabilire a bugetului pe acest an al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în special capitolul care privea fondul de salarii pentru şefii întreprinderii.

În expunerea de motive care a stat la baza proiectului de hotărâre, se spune că „la fundamentarea fondului de salarii al conducătorului regiei s-a luat în calcul salariul negociat prin contractul colectiv de muncă nr. 15353/16 noiembrie 2007, respectiv 5.300 lei, la care se adaugă începând cu 1 ianuarie 2008, un spor de vechime de 25% din salariul de bază , la care se adaugă un procent de 25% sub formă de sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială”.

Asta înseamnă că Nicolae Vălimăreanu ridică de la RAJDP Vâlcea, în fiecare lună, o sumă totală de circa 9.000 lei. Asta în condiţiile în care RAJDP Vâlcea estimează că va realiza în acest an venituri totale de 30 milioane lei, din care 20 milioane lei reprezintă valoarea contractelor ce se derulează din anul 2007. În schimb, costurile aferente volumului de activitate pe anul 2008 au fost estimate la nivelul de 28 milioane lei, din care cheltuielile materiale în sumă de 20 milioane lei.

Leave a Response