|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

OLTCHIM îşi va majora capitalul cu 265 milioane euro 

• În ciuda opoziţiei unor acţionari minoritari,

OLTCHIM îşi va majora capitalul cu 265 milioane euro

Luna trecută, consiliul de administraţie de la OLTCHIM SA a decis convocarea şedinţei acţionarilor pentru data de 24 iulie 2008, în vederea majorării capitalului social al întreprinderii. În principal se prevede majoarea capitalului social al societăţii cu valoarea de 954,7 milioane lei (265 milioane euro), respectiv de la valoarea actuală de 32,3 milioane lei, la valoarea de 987,1 milioane lei, prin conversia în acţiuni a creanţei în valoare de 508 milioane lei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului faţă de OLTCHIM, cu acordarea drepturilor de preferinţă pentru acţionarii minoritari existenţi.

Acţionarilor deţinători de drepturi de preferinţă li se va acorda posibilitatea tranzacţionării drepturilor de preferinţă pe piaţa de capital. Perioada de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă va fi de zece zile lucrătoare. Exercitarea drepturilor de preferinţă se va realiza într-un interval de 30 de zile calendaristice, ulterior încheierii perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă, începând din a doua zi lucrătoare după ziua de decontare a tranzacţiilor încheiate cu drepturile de preferinţă. Deţinătorii de drepturi de preferinţă pot subscrie acţiuni în cadrul majorării capitalului social, proporţional cu numărul de drepturi de preferinţă deţinute la sfârşitul perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă.

Preţul de emisiune al unei acţiuni subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferinţă este egal cu valoarea nominală a unei acţiuni emise de OLTCHIM, respectiv 0,1 lei pe acţiune. În situaţia în care, în intervalul de exercitare a dreptului de preferinţă, acţiunile emise în cadrul majorării de capital social, cu excepţia celor destinate AVAS, nu vor fi subscrise în totalitate de deţinătorii drepturilor de preferinţă, acţiunile rămase nesubscrise vor fi vândute prin ofertă publică primară. Preţul de vânzare a unei acţiuni în cadrul ofertei publice primare va fi stabilit de consiliul de administraţie, în baza unui raport de evaluare.

Preţul de vânzare în cadrul ofertei publice primare va fi mai mare decât preţul de subscriere a acţiunilor de către deţinătorii drepturilor de preferinţă. În termen de zece zile lucrătoare după finalizarea operaţiunilor de mai sus, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor OLTCHIM, în cadrul căreia să se stabilească valoarea capitalului social al societăţii, rezultată în urma conversiei creanţei AVAS, a subscrierilor efectuate de acţionarii minoritari şi dobânditorii drepturilor de preferinţă, precum şi în cadrul ofertei publice primare.

În prezent, un acţionar minoritar de la OLTCHIM – compania PCC – se află în conflict cu AVAS în ceea ce priveşte conversia în acţiuni a datoriilor acumulate de OLTCHIM în perioada în care compania se afla sub administrare specială de AVAS, pe motiv că acestea reprezintă o formă de ajutor de stat care contravine normelor europene în vigoare. Dacă conversia datoriilor se va face în actuala formă, PCC ia în calcul retragerea din societate sau atacarea măsurii în justiţie. PCC impută faptul că managementul OLTCHIM nu a alocat provizioane pentru stingerea datoriilor şi penalităţilor pe care le plătea şi că nu au fost informaţi cu privire la proiectul de lege privind privatizarea combinatului chimic.

Însă, conducerea OLTCHIM a precizat că noua lege schimbă doar perioada în care aceasta acţionează, în condiţiile în care vechiul proiect de lege se referea la o perioadă care expirase. Compania Petro Carbo Chem (PCC) a reclamat în urmă cu două luni România la Parlamentul European pentru că ar intenţiona să acorde un ajutor de stat mascat OLTCHIM. Este şi firesc: dacă se va realiza majorarea de capital social de 980 milioane lei, PCC va trebui să vină cu un aport de circa 100 milioane lei pentru a-şi păstra cota de 13% în acţionariatul OLTCHIM. Măsura este criticată vehement de ceilalţi acţionari ai combinatului, care şi-ar vedea astfel diminuate drastic participaţiile.

Leave a Response