|miercuri, ianuarie 19, 2022
  • Follow Us!

Nimeni nu dă un milion de dolari pentru mai puţin de 1% din Uzinele Sodice Govora 

Nimeni nu dă un milion de dolari pentru mai puţin de 1% din Uzinele Sodice Govora

• O nouă tentativă a statului de a scăpa de pachetul rezidual de acţiuni de la USG

Pentru a doua oară în mai puţin de o lună, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a anunţat public că organizează selecţie de oferte pentru vânzarea prin metoda „Vânzare specială la ordin” a acţiunilor emise de întreprinderea Uzinele Sodice Govora. Până joi, 17 iulie, autoritatea statului doreşte să vândă peste 0,68% din acţiunile întreprinderii la un preţ de 2,41 lei/acţiune. Având în vedere că pachetul vândut de AVAS cuprinde aproape 1 milion de acţiuni, rezultă că preţul de ofertă solicitat de AVAS este de circa 2,4 milioane lei.

În prezent, compania Ciech deţine 93% din acţiunile fabricii, în timp ce societatea CET Govora deţine 5,4% din capitalul social al USG. Tot AVAS mai precizează că, având în vedere dispoziţiile OUG nr. 51/1998, acţionarii, administratorii şi directorii de la Uzinele Sodice Govora nu pot participa la procedura de vânzare a acţiunilor deţinute de AVAS şi nu pot încheia un contract valabil cu AVAS pentru cumpărarea acestor acţiuni. La licitaţia de selecţie vor fi admise numai societăţi de servicii de investiţii financiare care au un capital iniţial corespunzător prevederilor legale în vigoare. Anul trecut, acţionarii de la USG au aprobat reducerea capitalului social al întreprinderii, de la valoarea de 105 milioane lei, la valoarea de numai 10,5 milioane lei datorită diminuării activului net la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Însă, înainte ca să se producă diminuarea capitalului social de zece ori, s-a realizat o majorare de capital social la Uzinele Sodice Govora, prin conversia unor datorii către CET Govora în acţiuni la USG. Astfel, acţionarii polonezii au aprobat într-o şedinţă a acţionarilor, raportul consiliului de administraţie în care se arată că până la data limită de exprimare a dreptului de preferinţă la subscrierea acţiunilor nici unul dintre acţionari nu şi-a exercitat aceste drept.

În consecinţă, s-a decis anularea a circa 8 milioane de acţiuni nominative în formă dematerializată cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acţiune. Astfel, singura majorare de capital realizată a fost realizată de CET Govora, care şi-a transformat o creanţă de 20 milioane lei în acţiuni la USG. Tot anul trecut, s-a majorat capitalul social al USG cu suma de 37,5 milioane de lei prin emiterea a peste 150 milioane de acţiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,25 lei fiecare.

Leave a Response