|marți, decembrie 6, 2022
  • Follow Us!

Ion Cîlea propune majorarea taxelor locale pentru 2009 cu aproape 20% 

• Abia instalat în funcţie de şef la CJ de 45 de zile,

Ion Cîlea propune majorarea taxelor locale pentru 2009 cu aproape 20%

Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a redactat zilele trecute un proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2009, proiect care va fi supus aprobării în şedinţa din cursul acestei săptămâni. Proiectul prevede ca pentru anul 2009, taxele şi tarifele să fie majorate cu procente cuprinse între 12,5% şi 19,9% faţă de anul 2007. Taxele locale datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire de către preşedintele Ion Cîlea, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunei şi 50% la bugetul local al judeţului.

De exemplu, taxa pentru pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru spaţii de expunere publice şi pentru amplasarea panourilor de afişaj va creşte de la maxim 6 lei/mp de suprafaţă ocupată (în 2007), la 7 lei/mp taxă fixă (în 2009). Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, se achită de beneficiar anticipat la caseria unităţii emitente, urmând ca în termen de 15 zile să se vireze cota de 50% localităţilor pe raza cărora se execută lucrarea, în baza situaţiei depuse de arhitectul şef.

Pentru ocuparea zonei drumurilor, prin amplasarea supraterană, sau subterană a unor construcţii, instalaţii acceptate de administraţia drumurilor se aplică tarife de utilizare care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului. Nivelul tarifului în anul 2009 prezintă o majorare cuprinsă între 18,5% şi 19,8% faţă de anul 2007. Pentru vizitarea muzeelor finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, tarifele pentru fotografiere filmare în interior vor fi majorate cu 20% din 2009.

În contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2007, s-au înregistrat venituri totale de 164.370.334 lei şi cheltuieli totale (plăţi nete) de 149.481.912 lei, rezultând un excedent bugetar de 14.888.422 lei (aproximativ 150 miliarde lei vechi), care s-a repartizat la fondul de rulment. De asemenea, din veniturile bugetului judeţean s-au alocat sume şi la SC Apavil SA Vâlcea, SC CET Govora SA şi RAJDP Vâlcea pentru reţele de alimentare cu apă,pentru reţeaua de drumuri judeţene, pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice.

Din veniturile totale, 32.160.559 lei, reprezintă cote şi sume defalcate din impozitul pe venit; 35.673.330 lei, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului; 1.670.186 lei, reprezintă venituri din proprietate; 33.992.961 lei, reprezintă subvenţii de la bugetul de stat. Faţă de creditele bugetare aprobate la data de 31 decembrie 2007, cheltuielile totale s-au efectuat în procent de peste 90%. La instituţiile publice finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului, s-au înregistrat anul trecut venituri totale de 6.811.430 lei şi cheltuieli totale de 6.754.119 lei, înregistrându-se un excedent de 57.311 lei, care s-a reportat în anul 2008.

Din totalul veniturilor de 6.811.430 lei, veniturile proprii provenind din organizarea de serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale artistice şi sportive, taxe şcolare, bilete intrare, publicaţii, studii, valorificarea de produse din activitatea proprie, contribuţia persoanelor asistate în centrul de asistenţă şi alte venituri de la instituţiile publice, sunt în sumă de 472.879 lei, iar suma de 6.338.351 lei (93% din total venituri) reprezintă subvenţiile acordate de Consiliul Judeţean Vâlcea.

Leave a Response