|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Investiţii de modernizare a instalaţiilor CET Govora 

Investiţii de modernizare a instalaţiilor CET Govora

Luna trecută, o firmă de specialitate cu sediul în Bucureşti a finalizat strategia de alimentare cu căldură a municipiului Râmnicu Vâlcea, document care are ca beneficiar societatea CET Govora. Printre altele, lucrarea precizează că, din punctul de vedere al capacităţii termice instalate, atât sub formă de apă fierbinte, cât şi sub formă de abur, CET Govora este supradimensionată, faţă de cererile de căldură actuale. Din punctul de vedere al utilizării capacităţii instalate de producţie a energiei electrice, CET Govora este obligată, mai ales vara, să producă multă energie electrică în condensaţie, ceea ce îi reduce performanţele energetice (randamentul global mediu anual).

Performanţele energetice în cogenerare sunt puţin diminuate faţă de cele obişnuite unor CET cu capacităţi instalate de 200 MW, din cauza uzurii fizice, dar mai ales a uzurii lor morale, ceea ce impune în perspectivă modernizarea sa cu echipamente energetice moderne, cu performanţe energetice superioare şi reabilitarea unora dintre echipamentele existente cu durate remanente de viaţă mari. „Posibilitatea de producţie majoritară a căldurii sub formă de abur în scopuri tehnologice – industriale pentru platforma chimică adiacentă reprezintă un mare avantaj pentru CET Govora, ceea ce îi permite realizarea unor performanţe energetice, dar mai ales economice, superioare”, se mai precizează în document.

Recent, autorităţile judeţului Vâlcea au finalizat documentaţia în vederea finanţării programului de retehnologizare a CET Govora pe un proiect în cadrul Axei 3 din Programul Operaţional Sectorial de Mediu. S-a evidenţiat faptul că societatea CET Govora îşi propune să devină pentru următorii 20 de ani cel mai bun partener naţional pentru furnizarea de utilităţi industriale şi servicii publice. Societatea CET Govora are un program major de retehnologizare, dar în cadrul acesteia este obligatoriu ca să producă din ce în ce mai multă energie verde până în anul 2020. Costurile retehnologizării numai în cadrul centralei termice se ridică la aproximativ 150 de milioane de euro, iar pe energie verde la 102,5 milioane de euro.

Scopul elaborării strategiei de alimentare cu căldură a municipiului Râmnicu Vâlcea o reprezintă analiza situaţiei actuale şi a perspectivei CET Govora pentru următorii 20-30 de ani. Situaţia actuală este reflectată de starea tehnică a echipamentelor principale şi de nivelul performanţelor realizate în ultimii ani de funcţionare. Perspectivele CET Govora, ca principal furnizor de căldură al tuturor consumatorilor aflaţi în perimetrul municipiului, depind la rândul lor de starea tehnică a echipamentelor, de nivelul performanţelor realizate, dar şi de calitatea managementului şi de forţa financiară a proprietarului acestei întreprinderi în următorii 20-30 de ani.

Actualul sistem de alimentare cu căldură al municipiului Râmnicu Vâlcea cuprinde 68 puncte termice, din care 39 concesionate de CET Govora ca operator şi 29 concesionate de alţi operatori. Toate punctele termice sunt alimentate de CET Govora. Reţeaua termică primară are o lungime de peste 29 kilometri şi o vechime de 25 de ani. Consumul de energie termică sub formă de apă fierbinte pentru încălzirea urbană este relativ stabil şi nu va modifica curba de sarcină energetică a CET Govora pe termen lung. Serviciul de distribuţie a căldurii urbane în municipiul Râmnicu Vâlcea este concesionat de CET Govora până în anul 2025, iar gradul de acoperire al consumatorilor individuali este de peste 92%.

Leave a Response