|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

în cazul Fabricii Conservil 

În cazul Fabricii „Conservil“,

Oltchim SA îşi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin Contractul Colectiv de Muncă

Drept la replică

Referitor la articolul apărut în numărul din 30 iunie-2 iulie 2008, cu titlul „Din cauza lipsei unui investitor dispus să cumpere unitatea, Peste 230 de salariaţi de la Fabrica Conservil vor primi salarii compensatorii“

Domnule Redactor Şef,

Având în vedere conţinutul articolului la care facem referire, ţinând cont de dreptul la replică al Oltchim SA cu privire la orice articol apărut, care face referire la activitatea societăţii, vă rugăm să aveţi amabilitatea să publicaţi prezentul punct de vedere al societăţii cu privire la aspectele  prezentate în respectivul articol:

Informaţia privind faptul că Oltchim SA a renunţat la vânzarea activelor este eronată. Aşa cum este prevăzut în mandatul acordat de acţionarii societăţii, s-a organizat o nouă licitaţie pentru vânzarea activului „Fabrica de Conserve Râureni – CONSERVIL”. Interesul societăţii este acela de a vinde activul către un investitor interesat  să continue activitatea şi care să preia personalul care îşi desfăşoară activitatea la această subunitate.

Soluţia de vânzare a activului şi transfer  a activităţii către un investitor s-a bazat pe considerentul ca un proprietar interesat, care are acelaşi domeniu de activitate, respectiv din industria agroalimentară, poate apela la finanţări din fonduri de restructurare, la care Oltchim SA, a cărei activitate este de combinat chimic, nu are acces. Totodată, continuarea de către Oltchim SA a unor activităţi care nu au legătură cu activitatea de bază, scade atractivitatea societăţii pentru privatizare.

Închiderea operaţională a activului „Fabrica de Conserve Râureni – CONSERVIL” reprezintă ultima soluţie ce va fi avută în vedere de către conducerea SC Oltchim SA, ca urmare a preocupării noastre de a evita pe cât posibil concedieri colective. Însă, în situaţia în care se va ajunge la asemenea concedieri, Oltchim SA îşi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin Contractul Colectiv de Muncă, privind plata salariilor compensatorii.

Se impune precizarea că fondul de salarii pentru toţi salariaţii Oltchim SA este determinat de eficienţa generală a activităţii societăţii, dată de eficienţa fiecărei activităţi în parte. În acest context, este în interesul tuturor celor aproape 5000 de salariaţi ai societăţii  să renunţe la acele activităţi care generează pierderi, mai ales atunci când activităţi şi active care au o pondere scăzută în activele şi în cifra de afaceri generează pierderi semnificative.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Constantin ROIBU

NR – Supratitlul şi titlul ne aparţin

Leave a Response