|duminică, iunie 13, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a câştigat litigiul cu Uzinele Sodice Govora 

• Printr-o hotărâre irevocabilă a Tribunalului Vâlcea,

Primăria Râmnicului a câştigat litigiul cu Uzinele Sodice Govora

Imediat după ce a pierdut pe fond procesul cu Primăria Râmnicului, avocaţii de la Uzinele Sodice Govora au declarat recurs la o decizie a Tribunalului Vâlcea. Asta s-a întâmplat în luna martie a acestui an (Dosar 663/90/2008), când USG a formulat contestaţie în anulare împotriva hotărârii care era favorabilă Primăriei Râmnicului. Numai că instanţa de judecată a decis chiar luna trecută să respingă printr-o sentinţă irevocabilă contestaţia depusă de USG. Deja, Primăria Râmnicului a fost nevoită să rectifice pozitiv bugetul local în urma încasărilor suplimentare realizate de aparatul de specialitate al primăriei.

Suma totală cu care a fost suplimentat bugetul Râmnicului este de aproximativ 3,8 milioane lei, din care 1,3 milioane lei provin chiar din încasarea unei creanţe în litigiu, a Primăriei asupra Uzinelor Sodice Govora. Recent, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a anunţat public că organizează selecţie de oferte pentru vânzarea prin metoda „Vânzare specială la ordin” a acţiunilor emise de societatea Uzinele Sodice Govora. Autoritatea statului intenţionează să vândă peste 0,68% din acţiunile întreprinderii la un preţ de 2,41 lei/acţiune.

Având în vedere că pachetul vândut de AVAS cuprinde aproape 1 milion de acţiuni, rezultă că preţul de ofertă solicitat de AVAS este de circa 2,4 milioane lei. În prezent, compania Ciech deţine 92,9% din acţiunile fabricii, în timp ce societatea CET Govora deţine 5,4% din capitalul social al USG. Tot AVAS mai precizează că, având în vedere dispoziţiile OUG nr. 51/1998, acţionarii, administratorii şi directorii de la Uzinele Sodice Govora nu pot participa la procedura de vânzare a acţiunilor deţinute de AVAS şi nu pot încheia un contract valabil cu AVAS pentru cumpărarea acestor acţiuni. La licitaţia de selecţie vor fi admise numai societăţi de servicii de investiţii financiare care au un capital iniţial corespunzător prevederilor legale în vigoare.

Tot AVAS mai anunţă că selecţia intermediarului se va realiza conform prevederilor din caietul de sarcini al licitaţiei, iar vânzarea celor 0,68% din acţiunile Uzinele Sodice Govora se estimează că va avea loc în cursul lunii iulie. Anul trecut, acţionarii de la USG-CCG au aprobat reducerea capitalului social al întreprinderii, de la valoarea de 105 milioane lei, la valoarea de numai 10,5 milioane lei datorită diminuării activului net la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. Însă, înainte ca să se producă diminuarea capitalului social de zece ori, s-a realizat o majorare de capital social la Uzinele Sodice Govora, prin conversia unor datorii către CET Govora în acţiuni la USG.

Astfel, acţionarii polonezii au aprobat într-o şedinţă a acţionarilor, raportul consiliului de administraţie în care se arată că până la data limită de exprimare a dreptului de preferinţă la subscrierea acţiunilor nici unul dintre acţionari nu şi-a exercitat aceste drept. În consecinţă, s-a decis anularea a circa 8 milioane de acţiuni nominative în formă dematerializată cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acţiune. Singura majorare de capital a fost realizată de CET Govora, care şi-a transformat o creanţă de 20 milioane lei în acţiuni la USG.

Leave a Response