|miercuri, octombrie 28, 2020
  • Follow Us!

Preşedintele Cîlea s-a „izbit“ de prima problemă importantă 

Preşedintele Cîlea s-a „izbit“ de prima problemă importantă

Centrul Expoziţional Seaca pluteşte pe o reţea de izvoare

Pe parcursul executării lucrărilor la viitorul Centru de Convenţii şi Expoziţii Nord – Oltenia care beneficiază de fonduri europene pe structura Programului Phare 2004 – 2006 şi care se construieşte în staţiunea Călimăneşti, au apărut câteva probleme deosebite de natură geodezică. În urma excavaţiilor, s-a constatat că zona de suprafaţă se află într-o reţea de izvoare care alimentează şi ridică pânza freatică peste cotele specificate de proiectant.

Pentru corelarea lucrărilor de execuţie cu situaţia hidrologică din zonă, preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Cîlea, a convocat la faţa locului, într-o şedinţă operativă, reprezentanţi ai proiectantului, constructorului şi beneficiarului. În acest cadru s-a dispus ca proiectantul să dea alte soluţii decât cele iniţiale şi să modifice cotele de fundare la pavilionul principal din cadrul Centrului Expoziţional. Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean a cerut proiectantului să stabilească în regim de urgenţă, care să nu depăşească data de 2 iulie, volumul de lucrări suplimentare pentru depăşirea dificultăţilor geodezice.

În aceeaşi sedinţă de analiză, Ion Cîlea a solicitat beneficiarului să se implice direct şi cu toată raspunderea pentru impulsionarea lucrărilor care condiţionează încadrarea în termene a reţelelor de utilităţi, respectiv a surselor de apă şi a sistemelor de canalizare şi alimentare cu gaze şi energie electrică. Participanţii la această şedinţă au căzut de acord să se întâlnească de două ori pe lună în analize operative şi fiecare să raporteze modul în care au  fost materializate măsurile ajunse la termenele scadente.

Leave a Response