|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Peste 230 de salariaţi de la Fabrica „Conservil” vor primi salarii compensatorii 

• Din cauza lipsei unui investitor dispus să cumpere unitatea,

Peste 230 de salariaţi de la Fabrica „Conservil” vor primi salarii compensatorii

În data 13 iunie a fost programată să se desfăşoare licitaţia pentru vânzarea activului „Fabrica de Conserve Râureni – Conservil”. Din păcate, nici un ofertant nu s-a prezentat la licitaţia din 13 iunie, astfel că oficialii de la SC Oltchim SA au hotărât să nu mai ţină licitaţia pentru vânzarea fabricii. În urma eşecului organizării unei licitaţii în data de 13 iunie, regulamentul aprobat de acţionarii SC Oltchim SA prevede următoarele în cazul Fabricii Conservil: „În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cumpărare mai mare sau egală cu preţul de pornire al licitaţiei, se vor organiza încă două licitaţii, în interval de maximum şase luni de la data primei licitaţii.

Dacă nici după aceste proceduri nu se înregistrează o ofertă de cumpărare mai mare sau egală cu preţul de pornire al licitaţiei, se declară închisă procedura de licitaţie şi se întocmeşte proces verbal de şedinţă, în care se consemnează că licitaţia va fi reluată numai în condiţiile în care comisia de licitaţie va primi un nou mandat din partea adunării generale a acţionarilor de la SC Oltchim SA”.

Trebuie să mai spunem că sumele obţinute prin vânzarea activelor vor fi utilizate pentru stingerea debitelor societăţii faţă de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Programul de restructurare a SC Oltchim SA prevede închiderea operaţională a activităţii Fabricii de conserve Râureni, în caz că acest activ nu va fi vândut la licitaţia programată în luna iunie 2008. Această modalitate presupune următoarele: încetarea activităţii de producţie; valorificarea stocurilor de materii prime şi materiale, semifabricate, produse finite şi ambalaje din cadrul activului; disponibilizarea personalului aferent acestei activităţi.

Pentru cei 233 salariaţi existenţi la Fabrica de Conserve Râureni se va proceda la concedierea colectivă conform Codului Muncii. Se va acorda o compensaţie netă pentru fiecare salariat concediat echivalentă cu cinci salarii de bază avute la desfacerea contractului individual de muncă conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al societăţii. De asemenea pentru aceşti salariaţi concediaţi se va întocmi documentaţia de obţinere şi plăţi compensatorii ce se acordă conform legii.

Acest activ cu profil agro-alimentar nu constituie obiectul principal de activitate al SC Oltchim SA şi a înregistrat pierderi, care la nivelul anului 2007 au fost de 8,85 milioane lei. Activul, Fabrica de Conserve Râureni se va închide operaţional având în vedere pierderile înregistrate. Suma încasată din vânzarea activului va fi utilizată pentru plata datoriei înregistrate faţă de AVAS.

Ponderea activului respectiv în total active ale SC Oltchim SA este de 1,41%, iar ponderea cifrei de afaceri a activităţii acestui activ în total cifră de afaceri a SC Oltchim SA este de 1,12%. Activitatea din cadrul Fabricii de Conserve Râureni s-a desfăşurat în pierdere în ultimii trei ani, iar pentru a rentabiliza activitatea acestuia sunt necesare fonduri de restructurare pentru agricultură finanţate de UE pentru IMM-uri, care nu puteau fi accesate de SC Oltchim SA.

Alocarea fondurilor pentru realizarea investiţiilor necesare pentru rentabilizarea activităţii acestor active nu este rentabilă şi oportună pentru SC Oltchim SA, din următoarele motive: SC Oltchim SA este interesată să îşi dezvolte activitatea desfăşurată în combinatul chimic; randamentul investiţiilor realizate în combinatul chimic este mai mare decât cel al investiţiilor realizate în domeniul agro-alimentar; menţinerea şi dezvoltarea activităţilor din domeniul agro-alimentar scade atractivitatea SC Oltchim SA în procesul de privatizare,

deoarece investititorii interesaţi să cumpere pachetul de acţiuni deţinut de stat vizează combinatul chimic, iar existenţa unor activităţi în domeniul agro-alimentar, ai căror salariaţi reprezintă o pondere semnificativă în totalul salariaţilor SC Oltchim SA, îi va determina pe aceşti investitori să scadă preţul oferit pe acţiunile SC Oltchim SA, în procesul de privatizare, cu valoarea efortului financiar ce va fi estimat de către aceştia pentru rentabilizarea şi a acestor activităţi sau pentru închiderea operaţională a acestor subunităţi.

 Pentru numărul total de personal ce va fi disponibilizat, respectiv 233 salariaţi, efortul financiar al societăţii pentru plata salariilor compensatorii este de 1,88 milioane lei, din care 1,25 milioane lei plăţi nete către

Leave a Response