|marți, octombrie 20, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Valcea a aruncat 542 milioane lei vechi pe plata a două cotizaţii 

Consiliul Judeţean a aruncat 542 milioane lei vechi pe plata a două cotizaţii

• numai la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România s-a plătit o cotizaţie în sumă de 411 milioane lei vechi

 Încă de acum zece ani, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat aderarea judeţului Vâlcea la Adunarea Regiunilor Europei, instituţie cu caracter consultativ, formă a cooperării fără frontiere, cu sediul în Franţa. Calitatea de membru la Adunare este condiţionată de plata unei cotizaţii anuale care se achită direct la sediul acesteia de către membrii săi. Cuantumul cotizaţiei anuale este comunicat în fiecare an şi se calculează în funcţie de numărul de locuitori ai Regiunii respective.

Suma care revine judeţului Vâlcea pentru anul 2008, comunicată de Adunarea Regiunilor Europei este de 3.553 euro. În aceste condiţii Consiliul Judeţean Vâlcea a decis zilele trecute alocarea sumei 13.150 lei (131 milioane lei vechi). Pe de altă parte, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România prin adresa nr. 449/30.04.2008 a prezentat necesitatea achitării cotizaţiei anuale ce revine fiecărui membru al Uniunii. Astfel, nivelul cotizaţiei anuale ce trebuie achitat pentru anul 2008 de către Consiliul Judeţean Vâlcea în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România este de 0,1 lei/locuitor.

Numărul populaţiei judeţului Vâlcea stabilit la data de 1 iulie 2007 şi comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea este de 411.576. Suma totală de plată pe anul 2008 calculată este de 41.160 lei, faţă de 41.360 lei cât a solicitat Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. În aceste condiţii, CJ a aprobat cuprinderea în buget a sumei de 41.160 lei (411 milioane lei vechi). Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul Judeţean Vâlcea a adoptat printre altele proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii publice de cultură finanţate parţial din bugetul local.

Prin Referatul nr. 4998/16 aprilie 2008, aprobat de ordonatorul principal de credite, Direcţia Tehnică a solicitat majorarea prevederilor aprobate iniţial la obiectivul de investiţii „Consolidare DJ 654 Valea Cheii – Mănăstirea Pahomie” cu suma de 34.500 lei. Solicitarea are în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea 9/2008 s-au aprobat indicatorii tehnico – economici, valoarea totală a investiţiei fiind de 538.100 lei. Având în vedere că în anul 2007 a fost decontată pentru acest obiectiv de investiţii suma de 60.000 lei, iar în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2008 cu finanţare parţială sau integrală de la buget este prevăzută suma de 444.200 lei, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat suplimentarea cu suma de 34.500 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18/2008 s-a aprobat suma de 160.000 lei pentru achiziţionarea şi montarea unui număr de 13 panouri de intrare în judeţul Vâlcea, având în vedere că nu există semnale de intrare în judeţ pe unele din cele mai importante căi de acces. În urma prospectării pieţei, a rezultat faptul că suma prevăzută nu poate acoperi cheltuielile necesare pentru achiziţionarea şi montarea a 13 panouri. În urma referatului de necesitate al arhitectului şef, aprobat de ordonatorul principal de credite, s-a decis diminuarea numărului de panouri de la 13 bucăţi la 8 bucăţi, care vor fi amplasate în localităţile cele mai reprezentative.

Leave a Response