|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

RAPORTUL PRIMARULUI NICOLAE STăNICă 

Primăria comunei MIHăEŞTI

RAPORTUL PRIMARULUI NICOLAE STăNICă

Stimaţi cetăţeni ai comunei Mihăeşti,

Au trecut trei ani şi jumătate de când dumneavoastră mi-aţi încredinţat votul. Acum este datoria mea morală să vă informez cu privire la modul în care mi-am îndeplinit promisiunile.

Alături de dumneavoastră sunt sigur că şi anul 2008va fi unul plin de succese , de realizări majore pentru comunitate.
„Fapte, nu vorbe!” este deviza liberalilor, iar eu ca primar liberar nu puteam să mă dezic.

Iată realizările mele din iulie 2004 până astăzi:

• Am introdus alimentarea cu apă în satele Stupărei şi Rugetu
•Am introdus alimentarea cu apă în satele:Munteni,Negreni, Buleta,Bârseşti(proiect aflat în derulare)
• Am deschis două puncte sanitare la Gurişoara şi Stupărei
• Am deschis un punct farmaceutic în satul Măgura
• Am deschis un cabinet stomatologic în satul Buleta
• S-au efectuat lucrări de reabilitare a căminelor culturale din satele: Măgura, Buleta, Vulpueşti
• S-au efectuat lucrări de reabilitare la clădirile care adăpostesc:şcoli, grădiniţe, după cum urmează:

1. Şcoala Buleta : am introdus apa curentă, am introdus încălzirea centrală , am înlocuit tâmplăria veche cu tâmplărie din P.V.C. ; am construit un grup sanitar în interiorul clădirii ; am dotat sălile de curs cu mobilier nou

2. Şcoala Mihăeşti: s-au efectuat lucrări de reabilitare– s-a zugrăvit clădirea în interior şi exterior şi s-a montat acoperiş din tablă tip Lindab

3. Grădiniţa Mihăeşti: am introdua apa curentă, am înlocuit tâmplăria veche cu tâmplărie P.V.C. , am construit un grup sanitar în interiorul clădirii, am dotat sălile de curs cu mobilier nou;

4. Şcoala Gurişoara: s-au efectuat lucrări de reabilitare

• Am mutat Grădiniţa Vulpueşti în locaţia Căminului Cultural
• S-au efectuat lucrări de reabilitare a alădirii Bibliotecii Comunale
• S-a construit o parcare cu 12 locuri în centrul comunei
• S-a decolmatat şi regularizat albia pârâurilor Boalca şi Comăneasca
• S-au efectuat lucrări de reabilitare a bazei sportive de la Măgura
• S-a înfiinţat un serviciu de salubrizare care a fost apoi concesionat SC URBAN SA
• S-au organizat Zilele Şcolii Mihăeşti şi Ziua Fiilor Satului Mihăeşti
• S-au efectuat lucrări de reabilitare a drumului Boalca-Sanatoriu T.B.C.
• S-au montat staţii de autobuz
• S-au montat indicatoare la intrarea în localitate
• S-au efectuat lucrări de reabilitare a drumurilor comunale şi săteşti pe o lungime de 40km.
• S-au efectuat lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public şi s-a extins reţeaua cu aproximativ 1 km. În zona Bârseşti şi Mihăeşti- Moalca
• S-a construit un nou sediu pentru Primărie care a fost dotat cu mobilier nou şi care va fi inaugurat pe data de 25 mai anul curent.
• S-a asfaltat drumul sătesc Strada Eroilor Govora -Sat
• S-au amenajat două punţi pietonale peste Pârâul Govora în punctele Bulgaru şi Beleţ
• S-au efectuat lucrări de amenajare a a cursului pârâului Govora în punctele Bârseşti şi Stupărei
• A fost extinsă reţeua de cablu şi telefonie pe o distanţă de 10km.
• S-au construit şi amenajat spaţii de joacă moderne la toate grădiniţele din comună
• S-a revitalizat ansamblul de dansuri populare „Floricica”
• În prezent se află în derulare proiectul de derulare proiectul de alimentare cu apă şi introducerea gazelor naturale în satele Mihăeşti, Negreni, Arsanca, Vulpueşti, Scărişoara, Munteni, Govora sat

Şi pentru că e momentul mulţumirilor şi prezentării factorilor care au contribuit decisiv la schimbarea la faţă a comunei noastre , trebuie să menţionez implicarea Partidului Naţional Liberal , a Guvernului Tăriceanu, a deputatului Emilian Frâncu şi a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cristian Buican ale căror iniţiative au adus importante sume de bani în localitatea noastră.

Ştiu că realizările prezentate sunt fără precedent, dar am încredere că şi în anul 2008 vom reuşi împreunăsă ridicăm gradul de confort al cetăţenilorr comunei noastre, să potenţăm frumuseţea comunei noastre, să ne ajutăm unii pe alţii.

Iată ce ne propunem să realizăm împreună pe anul 2008

• Asfaltarea drumului sătesc Buleta Magazin
• Asfaltarea drumului comunal Colonie-Nuci Negreni, Biserica Negreni- Buleta
• Asfaltarea drumului sătesc Magazin Mihăeşti-islaz Arsanca-Băcanu
• Asfaltarea drumului sătesc Lukoil- Săraru- Biserica Stupărei-Casa Bâzâc
• Asfaltarea drumului comunal DC 128 Pluta-Colonie Nuci
• Asfaltarea drumului sătesc Monument Măgura-Stadion-Casa Roibu
• Efectuarea de lucrări de reabilitare la Căminele culturale:Măgura, Buleta, Vulpueşti (mansarde, grupuri sanitare, alimentare cu apă, canalizare, încălzire centrală, dotări tehnice);
• Efectuarea de lucrări de reabilitare a drumurilor săteşti- betonare drumuri săteşti Scărişoara-Govora-sat, Bârseşti, Vulpueşti şi Bârseşti şi canalizare în întreaga comună, s-a întocmit studiul de fezabilitate
• Alimentarea cu apă în satele: Scărişoara, Gurişoara, Govora sat, Vulpueşti şi Bârseşti şi vanalizare în întreaga comună; s- întocmit studiul de fezabilitate
• Alimentarea cu gaze a satelor :Mihăeşti, Negreni, Vulpueşti, Govora sat, Arsanca, MunteniScărişoara, Stupărei
• Asfaltarea drumului sătesc Sanatoriu T.B.C. – Biserica Negreni
• Finalizarea proiectului de alimentare cu apă a satelor: Negreni, Buleta, Bârseşti, Munteni- în maxim 2 luni
• Efectuarea de lucrări de reabilitare la toate şcolile şi grădiniţele din comună
• Demararea lucrărilor la proiectul ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, aprobat prin negociere cu Banca Mondialăîn septembrie 2007 la Washington
• Regularizarea albiei pârâului Hinta de la intrarea în localitate şi până la vărsarea în pârâul Govora
• Modernizarea bazei sportive Măgura- proiectarea şi construirea tribunelor
• Proiectarea şi darea în folosinţă a apelor minerale în punctul Şipot- Buleta
• Efectuarea de lucrări de reabilitare a uliţelor săteşti
• Efectuarea de lucrări de lucrări de nivelare, îndiguire, ierbare, perdele de protecţie verzi la islazurileBârseşti şi Mihăeşti
• Atragerea de noi investitori în zona industrială Stupărei-Balta Măgurei, , în vederea creării unor noi locuri de muncă
• Regularizarea albiilor pârâurilor Valea Buletei, Valea Govorei, Sarsanca, Stupărei- Fântânele
• Finalizarea lucrărilor aflate în derulare la Biserica Stupăperi, cu hramul”Adormirea Maicii Domnului” ridicată cu ajutorul fondurilor primite de la Guvernul Tăriceanu
• Finalizarea proiectului aflat în derulare în colaborare cu fundaţia World Vision- dotarea şcolilor cu mobilier şi înfiinţarea unui club şcolar.

Toate aceste investiţii făcutefăcute în comuna noastră au fost posibile datorită dumneavoastră, cetăţeni ai comunei Mihăeşti. Sprijinul permanent pe care mi l-aţi dat a fost pentru mine mobilizator. Alărturi de noi, au venit însă şi alţi oameni care au înţeles nevoile noastre. Cel mai activ deputat vâlcean, preşedintele P.N.L. Emilian Frâncu, a dovedit că în politică te poţi ţine de cuvânt. Având tot timpul alături pe deputatul Frâncu şi pe ceilalţi colegi din P.N.L. am reuşit să mă ţin de cuvânt. Vă aştept lângă mine, pentru ca împreună să gândim viitorul comunei noastre.
Sunt sigur că vom reuşi!

Alte titluri din edita curenta:

(Impact)Internatul Liceului Sanitar Valcea, transformat…
(Finante)Firme datornice la stat plătesc atacuri împotri…
(Sport)„Chimistele” joacă trei meciuri în …
(Sparle si soparle)Sparle si Soparle
(Fapt divers)Autocar vâlcean cu elevi, implicat într-un acci…
(Politica)Bogdan Pistol, un candidat la Primăria Râmnculu…
(Administratie)RAPORTUL PRIMARULUI NICOLAE STăNICă
(Fapt divers)Trei traficanţi de droguri prinşi la Vâlcea
(Administratie)Un post deloc de invidiat: Primar în Ocnele Mari
(Fapt divers)Furt de ţiţei din sondele de la Stoileşti
(Impact)Elevii de la Govora învaţă să se ferească e inf…
(Administratie)600 de vâlceni au sărbătorit majoratul
(Administratie)Primaria modernizeazã Piata Nord
(Fapt divers)Spânzurat de ţeava de gaze
(Politica)Dorin Dobrişan este candidatul PSD pentru Primă…

Leave a Response